Verplicht eigen risico zorgverzekering 2016

Het verplicht eigen risico wordt € 385,- per jaar, een stijging van € 10,- ten opzichte van 2015. Naast het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro.

Wijzigingen in de basisverzekering

Ieder jaar verandert de samenstelling van de basisverzekering. Deze zijn dit jaar beperkt gebleven tot enkele wijzigingen. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016.

  • Ambulancevervoer bij jeugd-GGZ. Met ingang van 2015 was dit overgeheveld naar de Jeugdwet en waren gemeenten verantwoordelijk. Deze overheveling is teruggedraaid en valt weer onder de basisverzekering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
  • Prenatale invasieve diagnostiek als uit de NIPT (niet invasieve prenatale test) blijkt dat er een aanmerkelijke kans op een kind met een chromosoomafwijking bestaat. Voorheen werd dit uitsluitend vergoed na een combinatietest.
  • Medisch noodzakelijk zitten ziekenvervoer bij intensieve kindzorg voor kinderen jonger dan 18 jaar (vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf) is voortaan opgenomen in de basisverzekering. Voor dit vervoer geldt een eigen bijdrage.
  • Ook na een doorgaande zwangerschap na een IVF poging mogen de overige ingevroren embryo’s worden teruggeplaatst. Als dit niet tot resultaat leidt, dan kan er weer met een IVF-behandeling gestart worden. Deze geldt dan als een eerste poging.
  • Enkele innovatieve behandelingen, nieuwe medicijnen of hulpmiddelen worden voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Het gaat om zorg waarvan de doelmatigheid en effectiviteit nog niet voldoende bewezen is. In de periode van voorwaardelijke toelating wordt de zorg vergoed vanuit de basisverzekering en worden gegevens verzameld over de effectiviteit. Aan het eind van de periode wordt besloten of de zorg definitief in het basispakket wordt opgenomen. Het gaat hier onder andere om Autologe vettransplantatie (AFT) bij borstreductie na borstkanker en behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) bij lumbale hernia door middel van de zogenaamd PTED-methode.
  • Medisch specialistische zorg mag voortaan ook worden verleend door een sportarts, als dit tot zijn deskundigheid behoort.
  • Foetale chirurgie bij spina bifida (open rug) mag in voorkomende gevallen in België plaatsvinden, mits er sprake is van een zorgvuldige toegeleiding en triage vanuit een Nederlands Universitair Medisch Centrum.
  • De reglementen hulpmiddelen, farmaceutische zorg en persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging wijzigen, zie iak.nl/downloads

Aanpassingen eigen bijdragen en maximale vergoedingen

De overheid indexeert ieder jaar de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen van de basisverzekering. In onderstaand overzicht ziet u de geïndexeerde tarieven voor 2016:


  2015 2016
Verplicht eigen risico € 375,- € 385,-
     
Bevalling en kraamzorg    
Eigen bijdrage kraamzorg per uur € 4,15 € 4,20
Bevalling in een door ons gecontracteerd geboortecentrum of een ziekenhuis zonder medische noodzaak, maximale vergoeding per dag € 202,00 (€ 235,- minus
€ 33,- voor de eigen bijdrage kraamzorg)
€ 205,00 (€ 238,- minus
€ 33,- voor de eigen bijdrage kraamzorg)
     
Hoorhulpmiddelen    
Eigen bijdrage 25% van de aanschafkosten vanaf 18 jaar: 25% van de aanschafkosten voor een hoortoestel of tinnitusmaskeerder
     
Schoenen    
Orthopedische en allergeenvrije schoenen:    
- eigen bijdrage als u jonger dan 16 jaar bent € 70,- € 68,50
- eigen bijdrage als u 16 jaar of ouder bent € 140,50 € 136,50
     
Pruik    
Maximale vergoeding € 414,50 € 418,50
     
Contactlenzen (alleen in bijzondere gevallen)    
Eigen bijdrage voor lenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar € 55,50 € 56,-
Eigen bijdrage voor lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar € 111,- € 112,-
Eigen bijdrage per jaar als er maar één oog moet worden gecorrigeerd € 55,50 € 56,-
     
Brillenglazen (alleen in bijzondere gevallen voor verzekerden jonger dan 18)    
Eigen bijdrage per brillenglas € 55,50 € 56,-
Maximum eigen bijdrage per jaar € 111,- € 112,-
     
Blindengeleidehond en hulphond    
Een tegemoetkoming in de gebruikskosten per jaar € 1.050,- (€ 87,50 per maand) € 1.062,- (€ 88,50 per maand)
     
Zittend ziekenvervoer (alleen in bijzondere gevallen)    
Vergoeding per kilometer € 0,31 € 0,30
Eigen bijdrage per jaar € 97,- € 98,-

In de polisbrochure leest u meer over de veranderingen in de aanvullende verzekeringen. In het vergoedingenoverzicht kunt u alle vergoedingen van de zorg in de basis- en aanvullende verzekering terugvinden. Deze brochure en het overzicht staan voortaan in Mijn IAK nadat u bent ingelogd.

Ga naar Mijn IAK