Nederlands zorgstelsel nog steeds Europa’s beste

Veel Nederlanders hebben een mening over het zorgstelsel. De premies zijn te hoog, de zorgkosten stijgen, zorgverzekeraars zijn te machtig en ook het eigen risico blijft een discussiepunt. Volgens een jaarlijks onderzoek van het Health Consumer Powerhouse hebben we het in Nederland nog niet zo slecht. Al bijna 15 jaar behoren we tot de top drie van beste landen en sinds 2008 staan we op nummer één.

Plaatsingsdatum: 13 maart 2018

Goede graadmeter

De Euro Health Consumer Index is niet de minste graadmeter. Elk jaar worden diverse zorgsystemen in Europa beoordeeld op verschillende onderdelen. De toegankelijkheid van zorg bijvoorbeeld maar ook de omgang met patiëntinformatie en het niveau van zorgpreventie. Belangrijk in ons stelsel is, volgens de Euro Health Consumer Index, dat de overheid en financieringsinstellingen zich niet te veel met operationele beslissingen op het gebied van zorg bemoeien. Dat is aan zorgprofessionals en patiënten.

Hoge Nederlandse scores

Nederland scoort op veel punten goed en op patiëntrechten en -informatie en de toegankelijkheid plus het bereik van zorg zelfs maximaal. Als punten voor verbetering worden het aanbod aan geneesmiddelen en zorgpreventie genoemd. Ook op het gebied van kindersterfte en het overleven van kanker scoren sommige landen om ons heen beter.

Kwaliteit heeft zijn prijs

De kritiek op ons zorgstelsel lijkt vooral een kwestie van geld. Nederland heeft van alle vergeleken landen in de Euro Health Consumer Index bijna de hoogste zorgkosten per inwoner. Alleen in Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Luxemburg betalen mensen meer. De zorgkosten in Nederland zijn onder andere zo hoog omdat we relatief veel behandelingen met een ziekenhuisopname combineren. Op die manier kan er sneller worden ingegrepen bij complicaties. In andere landen worden meer operaties en ingrepen als dagbehandelingen uitgevoerd. Omdat mensen daardoor minder lang in het ziekenhuis verblijven, scheelt dat veel geld.

Huidige zorgstelsel optimaliseren

Hoewel er ongetwijfeld veel manieren zijn om de zorgkosten in Nederland te drukken vinden wij een dure stelselwijziging niet nodig. Wat ons betreft ligt de oplossing in het optimaliseren van het huidige stelsel. Kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. Als we niet langer bereid zijn om voor zorg te betalen gaat dat mogelijk ten koste van de kwaliteit van ons stelsel.

De IAK zorgverzekering

Met een IAK zorgverzekering bent u verzekerd van goede zorg. Naast de basiszorg in de basisverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld fysiotherapie of de tandarts. Lees meer over onze verzekeringsmogelijkheden.

.