Het voordeel van een collectieve zorgverzekering 

Ongeveer tweederde van alle Nederlanders kiest voor een collectieve zorgverzekering. Dat kan een collectiviteit zijn via de werkgever maar ook via een stichting, de sportclub of bijvoorbeeld een vereniging. Zo’n collectiviteit levert korting op de premie op.

Plaatsingsdatum: 21 november 2018

Er zijn talloze collectiviteiten en in de praktijk heeft bijna iedereen de keuze uit meerdere collectiviteiten om aan deel te nemen. Maar is dat eigenlijk wel zo gunstig?

Waarom collectiviteitskorting?

Het oorspronkelijke idee achter collectiviteitskorting is dat de collectiviteit zou moeten leiden tot een kostenbesparing voor de zorgverzekeraar.

Dat kan een besparing zijn vanwege administratieve voordelen van zorgverzekeraars, bijvoorbeeld omdat de premie via de werkgever wordt geïncasseerd. Of het kunnen voordelen zijn op het gebied van zorginkoop, omdat specifieke zorg voor een grotere groep voordeliger kan worden ingekocht.

In de praktijk zijn er veel collectiviteiten die alleen gebruikt worden om korting te genereren. Door deze willekeurige inzet van de collectiviteitskorting is er twijfel ontstaan over het nut van de regeling. Bij veel collectiviteiten is er geen aantoonbare meerwaarde die de korting rechtvaardigt.

Besluit minister: afbouwen collectieve korting

In Den Haag is nu een discussie ontstaan over de collectiviteitskorting. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport wil de Zorgverzekeringswet aanpassen. De maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering wordt waarschijnlijk per 2020 gehalveerd: van 10% naar 5%.


ogen

Volgens de minister moet een collectiviteit leiden tot een besparing op zorg. In de praktijk blijkt dat er geen sprake is van specifieke inkoop of zorginhoudelijke afspraken. De korting die voor een collectiviteit wordt gegeven, wordt namelijk behaald door een opslag op de oorspronkelijke premie.

Werkgeverscollectiviteiten vaak wel zorginhoudelijk geladen

Het klopt dat er veel ‘oneigenlijke’ collectiviteiten zijn. Collectiviteiten waarvan de doelgroep zo divers is, dat er inderdaad geen gezondheidswinst te behalen is door het inzetten van bepaalde preventieve interventies. Maar er zijn ook veel collectiviteiten, met name werkgeverscollectiviteiten, die wel degelijk ‘zorginhoudelijk geladen’ zijn of kunnen worden. 

Overstapkalender

In die collectiviteiten zijn bijvoorbeeld extra zorgverleners gecontracteerd die gespecialiseerd zijn in bepaalde specifieke beroepsziekten die bij die werkgever of in die branche vaak voorkomen.

Of collectiviteiten met extra aandacht voor leefstijlproblemen die binnen die doelgroep veel voorkomen, zoals roken, verslaving of te weinig beweging. 

Of collectiviteiten die zich richten op specifieke doelgroepen en voor die doelgroep relevante extra zorg meeverzekeren.

De bewering van de minister dat er helemaal geen sprake is van specifieke zorginkoop of zorginhoudelijke afspraken, is dan ook te kort door de bocht.

Collectieve zorgverzekering: meer dan alleen korting

Collectiviteiten hebben vaak betere en/of uitgebreidere vergoedingen dan de niet-collectieve zorgverzekering. Hierdoor kan het lijken dat een collectieve zorgverzekering duurder is, terwijl er vaak sprake is van een uitgebreider pakket. Het is dus belangrijk om zorgverzekeringen goed met elkaar te vergelijken.

In onze onafhankelijke vergelijker vergelijkt u binnen 5 minuten eenvoudig de premie, voorwaarden en vergoedingen van de grootste zorgverzekeraars.