De zorgverzekering: wat verandert er in 2020?

Inmiddels hebben alle verzekeraars de zorgpremies voor volgend jaar bekendgemaakt. Behalve de premie verandert er in 2020 nog meer aan uw zorgverzekering. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Plaatsingsdatum: 3 december 2019

Inmiddels hebben alle verzekeraars de zorgpremies voor volgend jaar bekendgemaakt. Behalve de premie verandert er in 2020 nog meer aan uw zorgverzekering. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Stoppen-met-rokenprogramma’s niet meer onder eigen risico

Vanaf 2020 vallen stoppen-met-rokenprogramma’s bij gecontracteerde zorgaanbieders niet meer onder het eigen risico. Op deze manier verlaagt de overheid de drempel om een stoppen-met-roken-programma te volgen.

Logeervergoeding in sommige gevallen mogelijk

In bepaalde gevallen heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van vervoerskosten naar een behandeling in bijvoorbeeld een ziekenhuis. Soms reist iemand een aantal dagen achter elkaar heen en weer voor een behandeling. De vervoerskosten vallen dan wel onder de vergoeding, maar het reizen kan een zware wissel trekken op de patiënt. De dekking van de basisverzekering wordt daarom vanaf 2020 uitgebreid met een logeervergoeding. Voor patiënten die tenminste drie aaneengesloten dagen heen en weer moeten reizen voor zorg, is logeren mogelijk. De maximale vergoeding hiervoor is €75,- per nacht; deze komt dan in de plaats van de vergoeding voor vervoerskosten.

Apotheekbereidingen vaker vergoed

Farmaceuten fabriceren medicijnen vaak op grote schaal. Apothekers kunnen veel van die medicijnen ook maken, maar dan op kleine schaal. Dit wordt “apotheekbereiding” genoemd. Volgens de huidige regels is dit in veel gevallen niet toegestaan. De overheid versoepelt deze regels per 2020 in twee situaties. Normaal gesproken worden geneesmiddelen in Nederland alleen vergoed als ze geregistreerd staan in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). In onderstaande situaties krijgt u vanaf 2020 apotheekbereidingen ook vergoed, ook al valt het door fabrikanten gefabriceerde (nagenoeg) gelijkwaardige medicijn (nog) niet onder het GVS:

• Als het gaat om een nog niet geregistreerd geneesmiddel, waarvoor een aanvraagprocedure in het GVS loopt. Totdat het geneesmiddel is geregistreerd, kan het eventueel wel gebruikt worden als het via apotheekbereiding al beschikbaar is.  

• De tweede situatie is dat een geregistreerd geneesmiddel na prijsonderhandelingen niet wordt opgenomen in het GVS, maar er wel een (voordeligere) apotheekbereiding beschikbaar is. Deze aanpassing van de regels is belangrijk voor mensen die anders misschien geen of pas later toegang tot bepaalde geneesmiddelen zouden hebben. De afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat een geneesmiddel niet in het GVS werd opgenomen, omdat de farmaceut een hoger tarief vroeg dan de overheid ervoor wilde betalen. Door de aangepaste regels kan zo’n geneesmiddel door middel van apotheekbereiding wel beschikbaar worden. Overigens kunnen apothekers niet zonder meer alle soorten geneesmiddelen zelf bereiden. De overheid legt in regelgeving vast voor welke geneesmiddelen dit geldt.

Zittend ziekenvervoer ook vergoed

Zittend ziekenvervoer wordt alleen vergoed bij bepaalde indicaties. Per 2020 geldt dat ook verzekerden die zijn aangewezen op geriatrische revalidatie, recht hebben op vergoeding van zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering.

Bepaalde specialistische zorg van subsidie naar basisverzekering

De kosten voor de langdurige zorg door een arts verstandelijk gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde worden nu gesubsidieerd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Vanaf 2020 wordt deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering.