Ziekenhuisverzekering

Comfort tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Een ziekenhuisopname kan het dagelijks leven bij u thuis behoorlijk ontregelen. Daarnaast worden niet alle kosten hiervan vergoed uit de basisverzekering. Om u in deze situatie te ondersteunen hebben wij het Ziekenhuis Ontzorg pakket: zodat niet alleen in het ziekenhuis, maar ook bij u thuis de zaken goed verlopen.

Belangrijkste vergoedingen

De belangrijkste vergoedingen die u ontvangt met onze ziekenhuisverzekering zijn:

ziekenhuisverpleging

Ziekenhuizen

De ziekenhuisverzekering is bedoeld voor extra voorzieningen tijdens uw ziekenhuisopname. De verzekering biedt een vrij besteedbare dagvergoeding van € 70,- per opnamedag tot maximaal € 200,- voor luxe voorzieningen die het ziekenhuis aanvullend aanbiedt (zoals luxe maaltijden of een eigen kamer).

taxikosten

Taxivervoer

Vergoeding voor maximaal vier taxiritten van en naar het ziekenhuis per opname op de eerste en laatste opnamedag.

huishoudelijke hulp

Hulp huishouding

Terwijl u bent opgenomen in het ziekenhuis, hebt u recht op een vergoeding voor maximaal 10 uur huishoudelijke hulp.

kinderopvang

Kinderopvang

Vanaf de vierde opnamedag vergoeden wij voor kinderopvang per werkdag € 20 per kind t/m 12 jaar.