Helaas is een verblijf in het ziekenhuis soms noodzakelijk. Niet alle extra kosten hiervan worden vergoed vanuit de basisverzekering. En een ziekenhuisopname kan het dagelijks leven bij u thuis behoorlijk ontregelen. Wij bieden u daarom het IAK Ziekenhuis Ontzorg Pakket aan: een verzekering die er voor zorgt dat niet alleen in het ziekenhuis, maar ook bij u thuis de zaken goed blijven verlopen.

Bent u collectief verzekerd? Dan geldt deze informatie mogelijk niet voor u

Bekijk hier uw collectieve aanbod.

Hulp bij u thuis

Uw verblijf in een ziekenhuis kan ook gevolgen hebben op het dagelijks leven bij u thuis. Daarom biedt het IAK Ziekenhuis Ontzorg Pakket huishoudelijke hulp en kinderopvang tijdens uw ziekenhuisopname.


Belangrijkste vergoedingen

De belangrijkste vergoedingen die u ontvangt met ons Ziekenhuis Ontzorg Pakket, zijn:

 • Ziekenhuizen
  Bij opnamen in een ziekenhuis: vrij besteedbare dagvergoeding van € 70,- per opnamedag of vergoeding van maximaal € 200,- per opnamedag voor luxe voorzieningen, zoals luxe maaltijden of een eigen kamer;
 • Herstellingsoorden
  Vergoeding tot € 100,- per dag tot maximaal 28 dagen per jaar, bij door ons geselecteerde herstellingsoorden.
 • Taxivervoer
  Vergoeding voor het taxivervoer van en naar het ziekenhuis, op de eerste en laatste dag van uw opname in het ziekenhuis. Per opname vergoeden wij maximaal vier taxiritten.
 • Huishoudelijke hulp
  Tijdens uw opname heeft u recht op maximaal 10 uur huishoudelijke hulp bij u thuis.
 • Kinderopvang
  Vanaf de 4e opnamedag krijgt u voor kinderopvang per werkdag € 20,- per kind t/m 12 jaar. Deze vergoeding ontvangt u voor maximaal 60 werkdagen per opname.

Welke extra voorzieningen kunt u gebruiken?

De voorzieningen op het gebied van luxe en comfort kunnen per ziekenhuis verschillen. Informeer daarom zelf naar de extra voorzieningen in het ziekenhuis waar u verblijft.

Zorgverlener kiezen

Onze zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt met een groot aantal zorgverleners. Dit zijn afspraken over kwaliteit, levertijd en prijs van de zorg. U bent, als u naar deze zorgverleners gaat, dus verzekerd van goede en bereikbare zorg. Bovendien betalen wij de rekening rechtstreeks, waardoor u niets hoeft voor te schieten. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u in een aantal gevallen een lagere vergoeding.

Bekijk hier welke zorgverleners gecontracteerd zijn en de vergoedingen bij zorgverleners die geen contract hebben