Wijzigingen zorgverzekering 2021

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend wat er in 2021 verandert in de basisverzekering. Op deze pagina geven wij u een overzicht van al deze veranderingen. Deze zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk.

Eigen risico

  • Het wettelijk verplicht eigen risico blijft € 385.
  • Orgaandonoren betalen in 2021 geen eigen risico meer voor medische kosten na orgaandonatie.

Belangrijkste veranderingen basisverzekering

  • Vanaf 18 juli 2020 is er voor patiënten die herstellen van COVID-19 een vergoeding voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek). Deze vergoeding geldt tot tenminste 1 augustus 2021.
  • In 2021 gaat voor COPD-patiënten in subcategorie B2 het maximaal aantal behandelingen fysio- en oefentherapie in het eerste jaar omhoog naar 70. De daaropvolgende jaren is er recht op 52 behandelingen per jaar.
  • Vanaf 2021 is Marokko geen verdragsland meer. Bij zorg in Marokko heeft u daardoor via uw basisverzekering alleen recht op een vergoeding voor spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief.

Alle wijzigingen in de basisverzekering

Wilt u graag alle wijzigingen in de basisverzekering nog eens bekijken?

Zorgtoeslag

Pijl naar boven De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt met € 44. Voor huishoudens met meer personen is deze stijging € 99.

Uw zorgverzekering in 2021: wat verandert er en wat blijft gelijk?

U kunt nu een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Het is goed om te weten wat de belangrijkste veranderingen zijn voor 2021.

Zorgpremie stijgt minder dan verwacht

Op 12 november zijn de premies bekend gemaakt. Zoals verwacht zijn de premies meegestegen met de verhoogde zorgvraag als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zijn er nog altijd stijgende zorgkosten en uitbreiding van de dekking onder de basisverzekering. De stijging is echter minder hoog dan gedacht. Door de premiestijging is ook de maximale zorgtoeslag verhoogd.

Korting collectieve zorgverzekering blijft.

Korting collectieve zorgverzekering blijft in 2021.

Niet bewezen effectieve zorg verdwijnt uit het basispakket

Zorginstituut Nederland let vanaf nu strenger op welke zorg wel en niet in het basispakket thuishoort. Behandelingen of geneesmiddelen waarvan niet kan worden aangetoond dat patiënten baat hebben bij de behandeling, kunnen uit het basispakket verdwijnen. Ze worden dan niet meer uit de basis zorgverzekering vergoed. Daar staat tegenover dat er extra vergoedingen komen voor herstelzorg na besmetting met het coronavirus, zoals extra fysio- en oefentherapie, ergotherapie en dieetadvies.

Geen eigen risico voor specifieke zorg

Het eigen risico voor de zorg aan specifieke doelgroepen verdwijnt komend jaar. Voor 2021 geldt dit voor slachtoffers van seksueel geweld die binnen zeven dagen hulp zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld en voor mensen die een orgaan bij leven doneren.

Verplicht eigen risico blijft gelijk

Het verplichte eigen risico blijft in 2021 ongewijzigd. Dat betekent dat het eigen risico komend jaar opnieuw € 385 per jaar per verzekerde bedraagt.

Belangrijke data

12 november 2020
Uiterlijk 12 november maken verzekeraars hun zorgpremies en vergoedingen bekend.

31 december 2020
U kunt uw zorgverzekering opzeggen of wijzigen tot en met 31 december.

31 januari 2021
Laatste dag voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering (als u vóór 1 januari heeft opgezegd). Uw verzekering gaat dan in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.