Wijzigingen zorgverzekering 2020

De wijzigingen rondom de zorgverzekering zijn bekend. De premie van de basisverzekering stijgt met gemiddeld zo’n € 3,08 per maand (€ 36,96 per jaar). Een overzicht van alle wijzigingen leest u op deze pagina.

De wijzigingen rondom de zorgverzekering zijn bekend. De premie van de basisverzekering stijgt met gemiddeld zo’n € 3,08 per maand (€ 36,96 per jaar). Het verplichte eigen risico blijft € 385 per jaar.

Nieuwe vergoedingen

  • Logeervoorziening. Voor patienten die drie aaneengesloten dagen heen en weer moeten reizen voor zorg is besloten om logeren mogelijk te maken. Deze logeervergoeding bedraagt € 75,- per nacht, en geldt in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten.
  • Ziekenvervoer ten behoeve van geriatrische revalidatiezorg. De regeling voor vervoerskosten van en naar consulten, onderzoek en controles wordt uitgebreid.
  • Kosten langdurige zorg worden overgeheveld naar basispakket. In 2020 vallen de kosten van de arts verstandelijke gehandicapten en de kosten van de specialist ouderengeneeskunde binnen het basispakket.
  • Apotheekbereidingen van geneesmiddelen die niet zijn toegelaten tot de basisverzekering (door te hoge kosten) kunnen worden vergoed.

Zorgtoeslag

Pijl naar boven De zorgtoeslag stijgt met € 67 tot € 95 per jaar, afhankelijk van uw situatie.

Belangrijke data

17 september 2019 (Prinsjesdag)
Wijzigingen basisverzekering en eigen risico.

12 november 2019
Uiterlijk 12 november maken verzekeraars hun zorgpremies en vergoedingen bekend.

31 december 2019
U kunt uw zorgverzekering opzeggen of wijzigen tot en met 31 december.

1 februari 2020
Laatste dag voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering (als u vóór 1 januari hebt opgezegd).