Wachtlijstbemiddeling

Versnel uw behandeling

Duurt het lang voordat u wordt geholpen bij uw eigen ziekenhuis of instelling? Dankzij wachtlijstbemiddeling bent u sneller aan de beurt bij een andere instelling.

Wachtlijstbemiddeling aanvragen

Iedere verzekeraar biedt wachtlijstbemiddeling aan. Op uw polis staat wie de verzekeraar is.
Wilt u weten hoe u gebruik kunt maken van wachtlijstbemiddeling?
Kies dan hieronder uw collectiviteit: typ of selecteer de naam van uw werkgever of vereniging en selecteer het (juiste) zoekresultaat.

Niet gevonden?

 Probeer te zoeken met een deel van de naam. Staat uw bedrijf er niet bij? Klik op de knop 'Ik heb geen collectiviteit' om verder te gaan naar de particuliere informatie op deze website.

Goed om te weten over wachtlijstbemiddeling

Bestaande wachtlijsten

Wij hebben geen invloed op de bestaande wachtlijsten bij uw eigen ziekenhuis of instelling. Onze zorgverzekeraars hebben met de ziekenhuizen afgesproken dat zij zich houden aan de Treeknormen. Alleen de behandelend specialist kan bepalen of er een medische reden is om uw ingreep te vervroegen. Wij kunnen wel voor u kijken waar deze behandeling eventueel in een ander ziekenhuis eerder kan plaatsvinden.

Wachttijd te lang

De verzekeraar heeft met de zorgverleners afgesproken dat zij zorg bieden binnen de wachttijden van de Treeknormen. Als u niet binnen deze norm wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Vindt u zelf dat u te lang moet wachten? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo snel mogelijk worden geboden. In ieder geval binnen enkele uren.

Afspraken over tijdige zorgverlening (Treeknormen)

Geneesmiddelen: binnen 1 werkdag kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek. 

Huisarts: in 80% van de gevallen kunt u binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht. 

Paramedisch hulpverlener: binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist). 

Eerste gesprek ziekenhuis: in 80% van de gevallen kunt u binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht. 

Diagnose of indicatie: in 80% van de gevallen hebt u binnen 3 weken toegang tot zorgverlening om tot een indicatie of diagnose te komen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een medisch onderzoek. De maximale wachttijd is 4 weken. 

Polikliniek: in 80% van de gevallen kunt u binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken. 

Opname ziekenhuis: in 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken. 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken.
 • Maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken. 
 • Maximale wachttijd tussen beoordeling en ambulante behandeling: 6 weken. 
 • Maximale wachttijd tussen beoordeling en intramurale behandeling: 7 weken.
 • Maximale wachttijd totaal tussen eerste contact tot behandeling: 10 weken. 

Wijkverpleging: u kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op wijkverpleegkundige zorg. 

 • Acute situaties: direct.
 • Thuiszorg: binnen 6 weken.

Hulpmiddelen: voor hulpmiddelen geldt dat u 5 dagen per week, gedurende kantooruren een beroep kunt doen op uw hulpmiddelenleverancier. Voor een aantal hulpmiddelen is de leverancier 24 uur per dag bereikbaar. Dit geldt voor de volgende hulpmiddelen: 

  Voor onderstaande hulpmiddelen geldt dat deze binnen 6 uur worden geleverd (binnen Nederland)
 • Hulpmiddelen voor ademhalingsondersteuning
 • Anti decubitusmateriaal 
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Incontinentiehulpmiddelen
 • Stomahulpmiddelen
 • Infuustherapie 
 • Sondevoeding
 • Tracheostoma
 • Verbandhulpmiddelen
  Voor onderstaande hulpmiddelen geldt een levertijd van maximaal een week
 • Personenalarmering
 • Verpleegbedden en toebehoren
 • Kinderhulpmiddelen
 • Mobiliteitshulpmiddelen zoals; trippelstoelen en douche- en toilethulpmiddelen

Bij op maat gemaakte hulpmiddelen, zoals orthopedisch schoeisel en prothesen, kan de levertijd oplopen tot 3 maanden, afhankelijk van het hulpmiddel. Voor de exacte informatie hierover neemt u contact op met uw leverancier.

Verloskunde en kraamzorg:U kunt 7 dagen in de week, 24 uur per dag een beroep doen op verloskundige zorg.
Kraamzorgorganisaties leveren aan elke verzekerde, woonachtig in hun werkgebied, die zich voor de 5e maand van de zwangerschap aanmeldt, altijd kraamzorg. Ook tijdens vakanties en feestdagen kunt u gebruikmaken van de geïndiceerde kraamzorg. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen en advies.

Kan ik zelf zien wat de wachttijd in het ziekenhuis is?

Ziekenhuizen zijn verplicht de wachttijd op hun website te vermelden. Alle ziekenhuizen moeten de wachttijd op dezelfde manier berekenen. De wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden voor de afgesloten behandeltrajecten in de afgelopen 3 maanden.

Klantbeoordeling
Zorgverzekering