Vragen over eigen risico van de zorgverzekering

Maakt u zorgkosten die wij vergoeden vanuit de basisverzekering? Dan brengen wij daarover soms eigen risico in rekening. Omdat we merken dat hier nog veel vragen over zijn, zetten wij de meest gestelde vragen over eigen risico graag voor u op een rijtje.

Wat zijn terhandstellingskosten en waarom betaal ik deze?

U betaalt terhandstellingskosten als uw apotheek medicatie levert. Er wordt onderscheid gemaakt in ‘standaard terhandstellingskosten’ en ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’.

Tot 1 januari 2014 werden deze kosten meegenomen in de prijs van een medicijn. Vanaf 1 januari 2014 heeft de overheid bepaald dat de apotheek de terhandstellingskosten en – gesprek apart in rekening moet brengen. Terhandstellingskosten bij medicijnen zijn dus niet te vermijden en wettelijk vastgesteld.


Waarom komt de datum op de eigen risico specificatie niet overeen met de behandeldatum?

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit is een administratieve code voor het hele zorgtraject dat een patiënt met een bepaalde diagnose in het ziekenhuis doorloopt.

Voor de DBC’s zijn landelijk vaste afsluitmomenten vastgesteld, ook voor een eventueel vervolgtraject. De startdatum komt daarom niet overeen met een echt bezoek aan het ziekenhuis. Log in op Mijn IAK om de echte bezoekdata te zien.

Ik heb een ziekenhuisfactuur ontvangen, maar ik ben niet in het ziekenhuis geweest of behandeld.

Op uw eigen risico specificatie ziet u dat u kosten heeft gemaakt bij het ziekenhuis. In dit geval heeft uw huisarts of een andere instantie een laboratoriumonderzoek aangevraagd. Er kan bloed, urine, ontlasting of een stukje huidweefsel zijn onderzocht. Deze zorg valt onder medisch specialistische zorg en hierdoor vallen de kosten (gedeeltelijk) onder het eigen risico.

Ik heb een hoge ziekenhuis nota ontvangen voor een paar minuten hulp, hoe kan dit?

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vaste tarieven aan behandelingen gekoppeld. Als u in het ziekenhuis bent geweest en u gezien bent door een arts of verpleegkundige, is het type behandeling bepalend voor de hoogte van het factuur, niet de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren.