U wilt de beste zorg en het liefst dicht bij huis. Maar hoe vindt u die zorgverlener en waar vindt u terug of deze gecontracteerd is door de verzekeraar? Op deze pagina leest u er meer over.


Wat moet u weten over gecontracteerde zorg

  • Verzekeraars sluiten contracten met zorgverleners over de prijs en kwaliteit van de zorg.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.
  • De gecontracteerde zorgverlener vindt u in de zorgzoeker of zorggids van de verzekeraar .
  • Onze (collectieve) zorgverzekeringen zijn onder gebracht bij verschillende verzekeraars. Maak daarom hieronder uw keuze en bekijk het aanbod dat voor u geldt.
Bent u collectief verzekerd? Dan geldt deze informatie mogelijk niet voor u

Bekijk hier uw collectieve aanbod.

Gecontracteerde zorg

Verzekeraars sluiten contracten met een groot aantal zorgverleners en instellingen. In deze contracten worden onder andere afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg en de prijs die daarvoor wordt betaald. Kiest u voor een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kiest u voor de hoogste kwaliteit, maar ook voor de meest volledige vergoeding.

Houd bij het zoeken naar een gecontracteerde zorgverlener rekening met de basisverzekering die u hebt gekozen. Bij sommige basisverzekeringen is er een beperkt aanbod aan gecontracteerde zorgaanbieders.


Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Gaat u naar een zorgverlener waar de verzekeraar geen contract mee heeft gesloten? Dan worden de kosten soms slechts gedeeltelijk vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw basisverzekering:

  • Natura Selectief polis: maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
  • Natura polis: maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
  • Restitutie polis: maximaal 100% van een in Nederland gangbaar (marktconform) tarief

De precieze vergoedingen zijn afhankelijk van uw (collectieve) aanbod. Maak daarom hierboven uw keuze en bekijk het aanbod dat voor u geldt.

Zorgadvies


Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren. Zodat u meer weet van de kwaliteitsverschillen. Hiervoor hebben wij een afdeling Zorgadvies, waar onze medewerkers u graag adviseren over de kwaliteitsverschillen in de zorg. Los van het advies, bepaalt u uiteindelijk zelf naar welke zorgverlener u gaat.

Neem contact op met de afdeling Zorgadvies op: 040 2611 809