Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging die u thuis ontvangt, wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Denk hierbij aan een wijkverpleegkundige die u wast, helpt met aankleden of een injectie komt geven. Om een vergoeding te krijgen, hebt u een indicatie nodig.

voordeelAlle grote zorgverzekeraars
voordeelUitstekende zorgservice
voordeelCollectieve voordelen en kortingen

Verpleging en verzorging wordt vanuit de basisverzekering vergoed

Verpleging en verzorging die u thuis ontvangt, wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Denk hierbij aan een wijkverpleegkundige die u wast, helpt met aankleden of een injectie komt geven. Om een vergoeding te krijgen, hebt u een indicatie nodig.

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met cliënten wat er aan verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Samen met de cliënt stelt zij een persoonlijk zorgplan op. Zij coördineert en stemt af met andere hulpverleners, zoals een huisarts of maatschappelijk werker en heeft daarnaast een rol in de preventieve gezondheidszorg.

U betaalt voor deze zorg geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage.

Wat krijg ik vergoed vanuit de basisverzekering?

Er zijn twee manieren waarop u verpleging en verzorging vergoed kunt krijgen: via zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

PGB aanvragen

Zorg in natura

Voor zorg in natura kunt u terecht bij een gecontracteerde zorgverlener. Vind hier een gecontracteerde zorgverlener bij u in de buurt.

Niet-gecontracteerde zorg

Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u de zorg vooraf bij ons aanvragen. U krijgt dan mogelijk slechts een gedeelte vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw basisverzekering.