Waarom IAK?

 • Klanttevredenheid 7,9
 • Alle verzekeringen
  onder 1 dak
 • Tot 12,5 % pakketkorting
 • Persoonlijk advies

Eigen bijdrage geneesmiddelen

Voor een aantal geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt in sommige aanvullende verzekeringen vergoed. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van de aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd? Dan geldt deze informatie mogelijk niet voor u

Bekijk hier uw collectieve aanbod.

Medicijnen op maat

Vanaf 1 maart 2015 werden bepaalde medicijnen op maat niet meer vergoed of alleen nog onder voorwaarden. Elke zorgverzekeraar had in 2015 zijn eigen vergoedingsbeleid.

Vanaf 1-1-2016 is dit anders. Zorgverzekeraars hebben samen opnieuw beoordeeld welke medicijnen op maat in 2016 nog voor vergoeding in aanmerking komen en welke niet. Hierdoor krijgt u bij alle zorgverzekeraars dezelfde medicijnen op maat vergoed. Medicijnen op maat zijn meestal magistrale apotheekbereidingen die uw apotheek zelf voor u maakt of doorgeleverde magistrale apotheekbereidingen die gemaakt zijn door een grootbereider.

U vindt hier welke medicijnen op maat in 2016 (onder voorwaarden) vergoed worden en welke niet. Wijzigingen gedurende het jaar zijn mogelijk.


Vergoeding anticonceptie


Bent u jonger dan 21 jaar?

Dan hebt u recht op anticonceptiemiddelen zoals de anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium, vanuit de basisverzekering. Voor sommige middelen is een eigen bijdrage van toepassing.


Bent u 21 jaar of ouder?

U hebt dan geen recht op anticonceptiemiddelen. Vanuit de aanvullende verzekering is het mogelijk dat deze middelen ook voor u worden vergoed. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Ongeacht uw leeftijd, hebt u recht op het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiemiddel zoals een spiraaltje of implanonstaafje door de huisarts of medisch specialist.

Bij bepaalde medische indicaties worden anticonceptiemiddelen toch vergoed als u 21 jaar of ouder bent:

 • Als u behandeld wordt voor endometriose (indien u hierop bent aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard).
 • Als u behandeld wordt voor menorragie waarbij sprake is van bloedarmoede. Dit betekent dat de hemoglobinewaarde lager is dan de referentiewaarden zoals gehanteerd in de richtlijnen van desbetreffende beroepsgroepen.

Vergoeding zelfzorggeneesmiddelen

U hebt recht op zelfzorgmiddelen als u deze geneesmiddelen langer dan zes maanden moet gebruiken. U hebt alleen recht op laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen om de maag te legen en middelen tegen droge ogen, die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering. De eerste 15 dagen komen de kosten van het geneesmiddel voor uw rekening.


Vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen

U hebt recht op niet-geregistreerde geneesmiddelen als er sprake is van rationele farmacotherapie. Rationele farmacotherapie is een behandeling met een geneesmiddel in een voor u geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld en die ook het meest economisch is voor de zorgverzekering.


U hebt recht op de volgende niet-geregistreerde geneesmiddelen:

 • Apotheekbereidingen;
 • Geneesmiddelen die uw arts speciaal voor u bestelt bij een fabrikant met een fabrikantenvergunning als bedoeld in de Geneesmiddelenwet;
 • Geneesmiddelen die niet in Nederland verkrijgbaar zijn, maar op verzoek van uw behandelend arts zijn ingevoerd. U hebt alleen recht op deze geneesmiddelen als u een zeldzame aandoening hebt die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners.

Zorgverlener kiezen

Onze zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt met een groot aantal zorgverleners. Dit zijn afspraken over kwaliteit, levertijd en prijs van de zorg. U bent, als u naar deze zorgverleners gaat, dus verzekerd van goede en bereikbare zorg. Bovendien betalen wij de rekening rechtstreeks, waardoor u niets hoeft voor te schieten. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u in een aantal gevallen een lagere vergoeding.

Bekijk hier welke zorgverleners gecontracteerd zijn en de vergoedingen bij zorgverleners die geen contract hebben

GVS

GVS staat voor GeneesmiddelenVergoedingsSysteem. In het GVS wordt de vergoeding van geneesmiddelen geregeld. Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen worden in principe niet vergoed. Per geneesmiddel geldt ook een maximale vergoeding. Zodra de vraagprijs van de leverancier/fabrikant deze maximale vergoeding overschrijdt moet de verzekerde het bedrag boven de limiet zelf betalen. Deze eigen bijdrage wordt de GVS-bijdrage genoemd. Vanuit de aanvullende verzekering is het mogelijk dat deze middelen ook voor u worden vergoed. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel (BNG)

Als een medicijn voor het eerst wordt uitgegeven moet de apotheek patiënten informeren over het gebruik, de werking, eventuele bijwerkingen en samenhang met andere geneesmiddelen. Dit gesprek is belangrijk omdat verkeerd gebruik van geneesmiddelen schadelijke gevolgen voor u kan hebben.


Het BNG bestaat uit:

 • een Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel volgens protocol, vóór de start van de betreffende farmacotherapie, met u of uw verzorger. Hierbij worden uw verwachtingen besproken;
 • het aanbieden/verstrekken van aanvullende mondelinge en/of schriftelijke informatie;
 • het vastleggen van de handelingen in het digitale patiëntendossier

Deze prestatie kan alleen bij het verstrekken van een recept-plichtig geneesmiddel gedeclareerd worden.

Uw apotheker of assistent(e) voeren het gesprek volgens de richtlijnen van hun beroepsgroep uit. U kunt de protocollen hiervan vinden op p de website van de brancheorganisatie van apothekers, www.knmp.nl.


Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel op uw nota

In 2016 staat het BNG niet meer apart vermeld op de nota. De kosten van het gesprek worden samengevoegd met de terhandstellingskosten. Op de nota staat dan ‘Terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ omschreven.


Eigen risico

De kosten voor terhandstelling en het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel vallen onder het verplicht eigen risico.


Kosten

De hoogte van de kosten voor terhandstelling en het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel verschilt per apotheek. Dit bedrag kan iets anders zijn door de afspraken die de zorgverzekeraar met de apotheker heeft gemaakt over de kwaliteit van de geleverde farmaceutische zorg. Als het geneesmiddel niet vergoed wordt dan geldt dat ook voor de terhandstellingskosten en het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel.

Wilt u meer informatie? Bekijk de veel gestelde vragen

Wanneer u een geneesmiddel haalt bij de apotheek, betaalt u onder andere voor de dienstverlening. Dit noemen we ook wel terhandstellingskosten. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

De terhandstellingskosten van uw apotheker bestaat bijvoorbeeld uit:

 • bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt
 • controleren of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik juist zijn
 • het samenstellen van het medicijn
terhandstellingkosten

Verschillende tarieven voor terhandstellingskosten

U betaalt voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is terhandstellingskosten. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. Meestal is het tarief ongeveer € 6. Maar dit bedrag kan (veel) hoger zijn. Bijvoorbeeld als:

 • u het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt
 • de apotheker het geneesmiddel zelf speciaal voor u moet maken
 • u het geneesmiddel voor het eerst krijgt en er een Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel (BNG) gevoerd is.