Tanden/gebit

De basisverzekering vergoedt tandartsbehandelingen voor kinderen tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar hebt u voor de meeste tandheelkundige behandelingen een aanvullende verzekering nodig. Kaakchirurgie en kunstgebit worden wel vergoed uit de basisverzekering.

Tandheelkundige zorg

Tandartszorg tot 18 jaar

De basisverzekering vergoedt de meest voorkomende behandelingen voor kinderen tot 18 jaar. Bijvoorbeeld de jaarlijkse controle, fluorbehandelingen en vullingen. Voor een tandheelkundige behandeling kunt u naar een tandarts, kaakchirurg, instelling voor jeugdtandverzorging, tandprotheticus of mondhygiënist gaan.

Tandartszorg vanaf 18 jaar

Als u 18 jaar of ouder bent, wordt tandheelkundige zorg niet meer vergoed vanuit uw basisverzekering. Wel krijgt u bij een aantal aandoeningen een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige en orthodontische zorg.
Meer informatie over bijzondere tandheelkunde en orthodontische zorg leest u hieronder.

Wat kost een behandeling?

Elke tandheelkundige behandeling heeft een code. Met deze code ziet u hoeveel een behandeling maximaal mag kosten. Uw tandarts vermeldt de codes voor uw behandelingen op de nota. Wilt u vooraf de kosten weten? Vraag uw tandarts om de codes of bekijk hier de tandartstarieven en codes.

Orthodontie

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt orthodontie meestal niet vergoed vanuit uw basisverzekering. Behalve voor een aantal specifieke behandelingen van bijzondere tandheelkundige zorg.
Meer informatie over bijzondere tandheelkunde en orthodontische zorg leest u hieronder.Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Orthodontie kunt u in diverse aanvullende verzekeringen of tandartsverzekeringen verzekeren. Hoe is afhankelijk van uw verzekeraar. Als orthodontie verzekerd is in uw tandartsverzekering, dan wordt dat in ieder geval altijd apart vemeld. Verder is het goed om te letten op onderscheid tussen vergoeding voor kinderen en volwassenen.

Wat kost een behandeling?

Elke orthodontische behandeling heeft een code. Met deze code ziet u hoeveel een behandeling maximaal mag kosten. Uw orthodontist vermeldt de codes voor uw behandelingen op de nota. Wilt u vooraf de kosten weten? Vraag uw orthodontist om de codes of bekijk hier de tandartstarieven en codes.

Bijzondere tandheelkunde en orthodontie 

Voor een aantal aandoeningen krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding in geval van bijzondere tandheelkundige en orthodontische zorg. Dat is het geval als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak hebt.

U hebt alleen recht op bijzondere tandheelkunde als u hiermee een tandheelkundige functie kunt behouden of krijgen, die gelijkwaardig is aan de tandheelkundige functie die u zou hebben zonder deze aandoening.

Wat krijg ik vergoed?

U hebt recht op een vergoeding inclusief implantaten en techniekkosten als de zorg noodzakelijk is bij:

  • een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of als u een verworven afwijking van uw tand-kaak-mondstelsel hebt. Hebt u zeer ernstig geslonken tandeloze kaak? Dan hebt u ook recht op het aanbrengen van een implantaat en de opbouw als deze worden gebruikt voor het bevestigen van een uitneembaar kunstgebit.
  • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening.
  • een medische behandeling en deze behandeling zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Het gaat in het algemeen om het ontstekingsvrij maken van de mond. Bijvoorbeeld tandvleesbehandeling, het trekken van tanden en kiezen of door het geven van antibiotica.

Orthodontie

U hebt alleen recht op orthodontie als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond of het gebit hebt.

Voor bijzondere tandheelkunde en orthodontie dient u vooraf een machtiging aan te vragen.

Kronen, bruggen en implantaten

Voor verzekerden tot 23 jaar kunnen deze behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering. Wel moet dan voor uw 18e jaar vastgesteld zijn dat u deze zorg nodig hebt. Voor volwassenen kan vergoeding bestaan vanuit een aanvullende tandartsverzekering.

Kaakchirurgie

Moet u naar de kaakchirurg? Dan hebt u recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Een kaakchirurg doet specialistische, chirurgische ingrepen in mond, kaak en gezicht. De kaakchirurg trekt bijvoorbeeld verstandskiezen als de tandarts dit niet kan doen.

Kunstgebit

Als u 18 jaar of ouder bent, krijgt u een vergoeding voor een kunstgebit uit uw basisverzekering. Ook hebt u recht op het repareren en het opvullen van dit kunstgebit.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

  • Uitneembare volledige gebitsprothese (volledig kunstgebit), voor boven- en/of onderkaak, met eigen bijdrage van 25%.
  • Reparatie en het opvullen (rebasen) van uw gebitsprothese. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 10%.
  • Een kunstgebit of implantaten bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Er geldt een eigen bijdrage: 8% voor een klikgebit voor de bovenkaak en 10% voor de onderkaak. Als u een klikgebit op implantaten krijgt voor de ene kaak en tegelijk een gewoon kunstgebit voor de andere kaak, is de eigen bijdrage 17%.
  • U betaalt eigen risico voor deze vergoeding. 

Vergoeding om de vijf jaar

U kunt om de vijf jaar een nieuwe gebitsprothese vergoed krijgen. Wilt u uw gebitsprothese eerder vervangen? Om uw kosten vergoed te krijgen hebt u eerst toestemming nodig. Deze vergoeding komt uit uw basisverzekering, hierop is een eigen bijdrage van toepassing.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekering kunt u een vergoeding voor de eigen bijdrage voor een volledig kunstgebit krijgen. U betaalt hierover geen eigen risico.

Tandheelkundige kosten na een ongeval

Hebt u als gevolg van een ongeval tandheelkundige zorg nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar krijgen in bepaalde gevallen een vergoeding uit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De basisverzekering vergoedt voor verzekerden tot 23 jaar alleen kronen, bruggen en implantaten ter vervanging van een of meer blijvende snij- of hoektanden, die door een ongeval ontbreken. Wel moet dan voor het 18e jaar vastgesteld zijn dat u deze zorg nodig hebt.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van de calamiteitendekking. Dit is een vergoeding uit uw aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar kunt u hiervoor meeverzekeren. De herstelbehandeling van het gebit moet binnen één jaar na het ongeval gebeuren, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen.

Wat krijg ik vergoed?

Wilt u weten welke vergoedingen voor u van toepassing zijn?
Kies dan hieronder uw collectiviteit: typ de naam van uw werkgever of vereniging en selecteer het (juiste) zoekresultaat.

Niet gevonden?

 Probeer te zoeken met een deel van de naam. Staat uw bedrijf er niet bij? Klik op de knop 'Ik heb geen collectiviteit' om verder te gaan naar de particuliere informatie op deze website.

{{Model.Title}}

Klantbeoordeling
Zorgverzekering