Zorgverzekering 2017: Bekijk alle wijzigingen

Prinsjesdag 

De regering heeft haar plannen op Prinsjesdag bekend gemaakt. Bekijk hier alle wijzigingen in de zorgverzekering, eigen risico en vergoedingen in 2017.

Eigen risico

De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. Het eigen risico blijft in 2017 voor het eerst gelijk en is dus weer  € 385.
Lees alles over het eigen risico

Premiemelder zorgverzekering 2017

In november maken verzekeraars de premie voor 2017 bekend. Wilt u als eerste de zorgpremies 2017 weten? Meld u dan aan voor onze Premiemelder e-mailservice.


Aanmelden premiemelder     


Wijzigingen basisverzekering 2017

De regering maakte op Prinsjesdag bekend wat er verandert in de zorgverzekering 2017. We hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet.

Vergoeding voor aantal plastisch chirurgische ingrepen

  • Borstprotheses voor vrouwen en man-vrouw transgenders die geen borstvorming hebben.
  • Ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping of verlamming van bovenoogleden.
  • Medisch noodzakelijke besnijdenis.

Vergoeding voor fysiotherapie bij etalagebenen in 2e fase

Patiënten hebben in 2017 recht op 37 behandelingen verspreid over een jaar. Voor jongeren van 18 jaar en ouder geldt dat ook de eerste 20 behandelingen oefentherapie onder de basisverzekering vallen.

Jongeren 4 jaar langer recht op tandvervanging

Verhoging van de leeftijdsgrens voor de vervanging van blijvende snij- en hoektanden door een kroon naar 23 jaar (was 18 jaar). Voorwaarde is dat het verlies of geheel ontbreken van de tand voor het 18e levensjaar is ontstaan en de implantaten niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken.

Aanpassing eigen bijdragen gebitsprotheses

Eigen bijdrage voor klikgebit op implantaten: voor de onderkaak 10%, voor de bovenkaak 8% van de totale kosten van een implantaat. Deze eigen bijdrage was voorheen €125.

Tijdelijk verblijf zorginstelling

Kortdurend verblijf zorginstelling als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering 2017

De wijzigingen in de aanvullende verzekeringen worden in november bekend gemaakt. Wij houden u uiteraard op de hoogte.