Naar het buitenland

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. Welke zorg hangt af van het land waar u naar toe gaat. Wanneer u naar het buitenland gaat om daar te wonen, te werken of te studeren dan gelden er speciale regels.

voordeelEenvoudig declareren
voordeelOnline zelf regelen
voordeelUitstekende zorgservice

Wonen, werken of studeren in het buitenland

Woont, werkt of studeert u in het buitenland? Dan gelden er speciale regels voor de zorgverzekering. Bekijk de informatie hierover op de website van het CAK. Hebt u vragen? Neem dan contact op met het CAK. Zij hebben de juiste informatie over uw situatie en kunnen uw vragen beantwoorden.

Langer dan één jaar naar het buitenland

Gaat u langer dan één jaar naar het buitenland? Dan mag u in een aantal gevallen uw Nederlandse zorgverzekering opzeggen.

Als u naar het buitenland verhuist, verzoeken wij u om via de pagina Downloads bekijken een beoordelingsformulier buitenland in te vullen zodat wij uw woon/werk situatie kunnen beoordelen en aan kunnen geven of u nog wel verzekerd kunt blijven voor de zorgverzekering in Nederland.

Op vakantie in het buitenland

Medische zorg in het buitenland

Hebt u met spoed medische hulp nodig tijdens uw vakantie? Of u wilt een ingreep of behandeling liever in het buitenland laten doen, bijvoorbeeld een knie- of oogoperatie? Ook in het buitenland bent u verzekerd voor medische zorg. De dekking is echter niet altijd volledig. Een aanvullende verzekeringen of een reisverzekering kunnen dit aanvullen.

Medicijnpaspoort

Moet u medicijnen meenemen naar het buitenland? Zijn die medicijnen door een arts voorgeschreven? Controleer voordat u vertrekt bij uw apotheek of u hiervoor een medicijnpaspoort of een speciale verklaring nodig hebt voor het buitenland. Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet en u zou zonder de juiste papieren verdacht kunnen worden van handel in verboden middelen. Welke verklaring u nodig heeft hangt af van uw bestemming.

Vaccinaties

De vergoeding van vaccinaties valt buiten de basisverzekering. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering in hoeverre deze kosten vergoed worden. Vaccinaties, consulten en/of preventieve geneesmiddelen in verband met reizen naar het buitenland worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering als het is ter voorkoming van hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen) meningitis, rabiës of malaria. De vaccinatie moet gedaan worden door een huisarts of arts die een LCR-accreditatie en gele-koorts registratie heeft. Wilt u weten op welk bedrag u recht hebt? Kijk in het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering op de pagina Downloads bekijken.

Let op! Vaccinaties en/of geneesmiddelen in verband met beroepsmatige reizen of beroepsmatig verblijf in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor meer informatie over vaccinaties, kijk op www.lcr.nl.

Reisverzekering

Onze zorgverzekering vergoedt medische zorg in het buitenland. Toch is het afsluiten van een reisverzekering verstandig. Een reisverzekering vergoedt bijvoorbeeld ook verloren bagage, autopech, repatriëring of medische zorg die niet vanuit de zorgverzekering vergoed wordt.