Geneesmiddelen

Krijgt u de geneesmiddelen die u nodig hebt vergoed?

Dat hangt af van een aantal zaken. Onder andere van uw basisverzekering en uw keuze voor een apotheek. U hebt in ieder geval altijd een recept nodig van een arts of specialist.

Wel vergoed worden onder andere:

 • De meeste geregistreerde geneesmiddelen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid
 • Sommige niet-geregistreerde middelen en apotheekbereidingen
 • Dienstverlening van de apotheek
 • Anticonceptiemiddelen (tot 21 jaar)

Niet vergoed worden onder andere:

 • Geneesmiddelen die buiten het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid vallen
 • Zelfzorggeneesmiddelen, tenzij voor een langere periode op voorschrift van uw arts
 • Homeopathische en antroposofische middelen
 • Reizigersvaccinaties
 • Anticonceptiemiddelen vanaf 21 jaar (bij medische noodzaak wel vergoed)
 • De eigen bijdrage

De vergoeding voor geneesmiddelen hangt af van:

De benodigde geneesmiddelen

De geneesmiddelen die u nodig hebt worden meestal vergoed vanuit de basisverzekering. In ieder geval de meeste geneesmiddelen die in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid staan.

Op www.medicijnkosten.nl ziet u of uw geneesmiddel in het GVS staat en welke vergoedingsvoorwaarden er gelden. U vindt er ook informatie over de wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico.

De gekozen apotheek

Gaat u naar een apotheek die door uw zorgverzekeraar is gecontracteerd? Dan krijgt u een hogere vergoeding dan bij niet-gecontracteerde apotheken.

Het soort geneesmiddel

Enkele verzekeraars hanteren een voorkeursbeleid (preferentiebeleid). Hierbij wijst de verzekeraar één of meerdere specifieke producten aan van een bepaald geneesmiddel die vergoed worden.

Bijvoorbeeld: uw arts schrijft geneesmiddel met werkzame stof x voor. Er zijn verschillende merken geneesmiddelen met deze werkzame stof. Binnen het preferentiebeleid vergoedt de verzekeraar bijvoorbeeld alleen merk a en b, maar niet merk c en d.

Alleen in geval van medische noodzaak, of als het preferente geneesmiddel niet leverbaar is, worden ook niet-preferente geneesmiddelen vergoed.

Medische noodzaak

Het kan zijn dat u liever een geneesmiddel van een ander merk gebruikt dan u van de apotheek krijgt. U betaalt het geneesmiddel dan zelf. Dit is zo bij elke apotheek.

U krijgt wel een vergoeding als uw arts het medisch noodzakelijk vindt dat u een ander merk krijgt. Er is sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het aangewezen geneesmiddel te gebruiken. Uw arts schrijft dit op het recept. Uw apotheker kijkt vervolgens welk merk er wel geschikt is voor u.

Gaat u naar een apotheek zonder contract en is er medische noodzaak voor een bepaald merk? Dan voegt u een kopie van het medische noodzaak recept of een verklaring van uw arts toe bij de nota. Deze dient u dan zelf bij ons in.

De hoogte van de terhandstellingskosten

Voor elk (nieuw) geneesmiddel op recept dat u bij de apotheek haalt, betaalt u terhandstellingskosten en eventueel kosten voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (BNG). Deze kosten verschillen per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. De kosten kunnen hoger zijn als u het geneesmiddel 's avonds of in het weekend haalt, of als de apotheker het middel speciaal voor u moet maken.

Uw nog openstaande eigen risico

Hebt u nog eigen risico open staan? Dan betaalt u (een deel van) de rekening zelf.

Wat krijg ik vergoed?

Wilt u weten welke vergoedingen voor u van toepassing zijn?
Kies dan hieronder uw collectiviteit: typ of selecteer de naam van uw werkgever of vereniging.

Niet gevonden?

 Probeer te zoeken met een deel van de naam. Staat uw bedrijf er niet bij? Klik op de knop 'Ik heb geen collectiviteit' om verder te gaan naar de particuliere informatie op deze website.

Meer informatie over

Op maat gemaakte medicijnen

Sinds 1 januari 2016 bepalen alle zorgverzekeraars gezamenlijk of en onder welke voorwaarden zij een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding) vergoeden. Hierdoor is de vergoeding overal hetzelfde.

Welke middelen nog worden vergoed in vindt u in het overzicht van op maat gemaakte medicijnen.

Wordt uw medicijn niet meer vergoed? Bespreek dan de alternatieven met uw arts of apotheker.

Vergoeding van zelfzorggeneesmiddelen

U hebt recht vergoeding van deze geneesmiddelen als u ze op voorschrift van uw arts en langer dan zes maanden moet gebruiken. De eerste 15 dagen zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Dit geldt voor:

 • laxeermiddelen
 • kalktabletten
 • middelen bij allergie
 • middelen tegen diarree
 • middelen om de maag te legen
 • middelen tegen droge ogen
Vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen

In bijzondere gevallen is een niet-geregistreerd geneesmiddel nodig. Bijvoorbeeld als u een zeldzame ziekte hebt. Of omdat dit het enige middel is dat u kan helpen.

In de voorwaarden van uw zorgverzekering vindt u of u recht op vergoeding hiervoor hebt.

Vergoeding van anticonceptiemiddelen Tot 21 jaar

U hebt recht op anticonceptiemiddelen vanuit de basisverzekering. Bij sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage.Voor deze middelen is ook het eigen risico van toepassing.

Vanaf 21 jaar

Anticonceptiemiddelen worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Met een aanvullende verzekering krijgt u deze middelen mogelijk wel vergoed. Bekijk hiervoor de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Bij bepaalde medische indicaties worden anticonceptiemiddelen toch vergoed als u 21 jaar of ouder bent.

Ongeacht uw leeftijd, hebt u recht op het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiemiddel zoals een spiraaltje of implanonstaafje door de huisarts of medisch specialist. Als deze handeling wordt uitgevoerd door de huisarts dan is hierop het eigen risico niet van toepassing, bij de medisch specialist wel.

Eigen bijdrage voor geneesmiddelen

Soms betaalt u een wettelijke eigen bijdrage voor geneesmiddelen. Deze wordt door sommige aanvullende verzekeringen vergoed. Bekijk de voorwaarden van uw aanvullende verzekering, vraag het uw apotheker of zoek het op via www.medicijnkosten.nl.

Terhandstellingskosten voor de apotheker

De overheid heeft bepaald dat apotheken de terhandstellingskosten apart in rekening moeten brengen. Dit zijn de kosten voor de dienstverlening van uw (online) apotheek bij elk medicijn dat u krijgt. Dit geldt ook voor herhaalrecepten. De dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • het samenstellen en uitgeven van het middel;
 • controle van de voorgeschreven sterkte/gebruik;
 • het voorkomen van verkeerde combinaties van middelen;
 • uw patiëntendossier bijwerken.

Deze dienstverleningskosten vallen onder uw eigen risico, als dat nog niet volledig is verbruikt en u ouder bent dan 18 jaar.

De kosten van het medicijn zelf brengt de apotheek apart in rekening. Als u een nieuw of gewijzigd medicijn meekrijgt, mag de apotheker daarnaast ook de kosten voor een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ (BNG) in rekening brengen.

Begeleidingskosten Nieuw Geneesmiddel (BNG)

Als de apotheek een medicijn voor het eerst uitgeeft is zij verplicht om patiënten te informeren over het gebruik, de werking, eventuele bijwerkingen en samenhang met andere geneesmiddelen. Dit gesprek is belangrijk omdat verkeerd gebruik van geneesmiddelen schadelijke gevolgen voor u kan hebben.

De kosten voor het BNG en terhandstelling vallen onder het verplicht eigen risico. Vanaf 2016 staat het BNG niet meer apart vermeld op de nota, maar is samengevoegd met de terhandstellingskosten.

Veelgestelde vragen

Klantbeoordeling
Zorgverzekering