Eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2016 is € 385. Dit is door de overheid bepaald. Iedere verzekerde vanaf 18 jaar heeft een verplicht eigen risico op de basisverzekeringVrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u ook een vrijwillig eigen risico nemen van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe lager uw premie.

Hebt u een IAK Zorgverzekering? In Mijn IAK ziet u hoeveel eigen risico u nog hebt.

Ga naar Mijn IAK

Waarvoor betaalt u eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg in de basisverzekering. Zoals uw bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. Voor zorg uit de aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. Naast het eigen risico betaalt u soms ook een eigen bijdrage.

U betaalt geen eigen risico voor:
 • Huisartsenzorg (m.u.v. uitbestede laboratoriumonderzoeken)
 • Ketenzorg
 • Kraamzorg en verloskundige hulp (m.u.v. laboratoriumonderzoeken, medicijnen, vlokkentest en ambulance)
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Verpleging en verzorging thuis
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor
 • Vervoer van een donor
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Zorg voor kinderen tot 18 jaar

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg betaalt u een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een vast bedrag of een percentage van de zorgkosten zelf betaalt. In Mijn IAK vindt u alle declaraties. Hierop staat welke eigen bijdrage(n) u hebt betaald.

Bekijk uw zorgdetails in Mijn IAK

Wat is de eigen bijdrage?

De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt, en hoe hoog deze bijdrage is. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. U betaalt de eigen bijdrage zelf.

Als u zorg krijgt uit de basisverzekering betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

Er geldt een eigen bijdrage voor:

 • sommige hulpmiddelen, zoals een hoortoestel
 • bepaalde geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil
 • zittend ziekenvervoer
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • bijzondere tandheelkundige zorg als u 18 jaar of ouder bent
 • gebitsprotheses

Rekenvoorbeelden

Sjoerd
Heeft een eigen risico van € 585
Sjoerd heeft een vrijwillig eigen risico van € 200. Hij breekt in 2016 zijn arm en wordt in het ziekenhuis behandeld: kosten € 750. Hij betaalt eerst het verplicht eigen risico van € 385. Daarbovenop betaalt hij nog eens € 200 vrijwillig eigen risico. Sjoerd betaalt in totaal dus € 585. Het restant van € 165 komt voor rekening van IAK. Sjoerd heeft zijn volledige eigen risico betaald, dus voor de rest van het jaar 2016 betaalt hij geen eigen risico meer.

Femke
Heeft een eigen risico van € 385
Femke haalt medicijnen bij de apotheek. Kosten: € 100. Ze betaalt € 100 verplicht eigen risico. IAK betaalt niets. Het resterend verplicht eigen risico is € 285 (€ 385 - 
€ 100). Krijgt Femke dit jaar nog een keer zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt ze eerst nog het resterende eigen risico van € 285.

Verrekening eigen risico en eigen bijdrage

Kees
Kees maakt in 2016 gebruik maakt van zittend ziekenvervoer voor een bedrag van 
€ 200. De wettelijke eigen bijdrage hiervoor is € 98. Deze kosten betaalt Kees zelf. Er blijft dan nog € 102 over (€ 200 - € 98). Zittend ziekenvervoer wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom moet Kees ook eigen risico betalen. Dat is in 2016 € 385

In totaal betaalt Kees € 200 (€ 98 eigen bijdrage + € 102 eigen risico). Als Kees dit jaar nog een keer zorg uit de basisverzekering krijgt, dan betaalt hij eerst nog het resterende € 283 eigen risico. 


Waarom krijg ik mijn zorgkosten niet vergoed?

Wat gebeurt er met mijn eigen risico als een tegenpartij aansprakelijk is voor de gemaakte zorgkosten?

Wat zijn terhandstellingskosten en waarom betaal ik deze?

Ik heb een hoge ziekenhuis nota ontvangen voor een paar minuten hulp, hoe kan dit?

De datum op de eigen risico specificatie komt niet overeen met de behandeldatum. Klopt dat wel?

Ik heb een ziekenhuisfactuur ontvangen, maar ik ben niet in het ziekenhuis geweest of behandeld.

Meer veelgestelde vragen