Buitenland

Hebt u met spoed medische hulp nodig tijdens uw vakantie? Of u wilt een ingreep of behandeling liever in het buitenland laten doen. Ook in het buitenland bent u verzekerd voor medische zorg. De dekking is echter niet altijd volledig.

Verschil spoedeisende en niet-spoedeisende zorg

Spoedeisende zorg

Spoedeisende zorg is onverwachte medische zorg tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland. De behandeling kan niet wachten totdat u terug bent in Nederland.

Niet-spoedeisende zorg

Niet-spoedeisende zorg is zorg die u wel nodig hebt, maar die u vooraf kunt plannen. Denk aan een bezoek aan een fysiotherapeut. Maar ook een bezoek aan een polikliniek of een ingreep.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Wat krijg ik vergoed?

Er zijn twee regelingen voor vergoeding:

  1. volgens uw basisverzekering en aanvullende verzekering
  2. volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, bijvoorbeeld met de EHIC

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt maximaal 100% vergoed van het tarief in Nederland voor zorg uit de basisverzekering. De vergoeding is voor mensen die:

  • met spoed behandeling nodig hebben in het buitenland;
  • deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon;
  • maximaal 1 jaar in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk.

U betaalt hierbij eigen risico.

Vergoeding vanuit de aanvullende of de reisverzekering

Het is verstandig om een aanvullende verzekering of reisverzekering met medische module af te sluiten. Hiermee kunt u ook vergoeding krijgen voor het gedeelte van de kosten dat boven de maximale vergoeding in Nederland ligt. Het eigen risico uit de basisverzekering betaalt u zelf.

Repatriëring

Repatriëring (terugkeer naar huis na een ongeval of ziekte) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste aanvullende verzekeringen hebben wel dekking voor medisch noodzakelijke repatriëring, net als de meeste reisverzekeringen.

Buitenlandse nota’s declareren

Kosten voor bijvoorbeeld eerste hulp, huisarts en medicijnen betaalt u in eerste instantie zelf. U kunt deze achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Zorgpas

Europese zorgkaart mee naar het buitenland

Met de European Health Insurance Card (EHIC) kunt u in het buitenland aantonen dat u verzekerd bent voor zorgkosten. Deze kosten hoeft u niet zelf voor te schieten. Hebt u spoedeisende hulp nodig, dan versnelt de pas de administratieve afwikkeling. Als u uw EHIC-pas laat zien, heeft de zorgverlener in het buitenland direct uw gegevens bij de hand.

Kosten in het buitenland

Let op: de kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan de kosten hiervan in Nederland. Vanuit de basisverzekering vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag van een behandeling in Nederland. Mogelijk betaalt u een deel van de kosten zelf. Kosten in het buitenland kunnen zelfs aanzienlijk hoger zijn. Deze meerkosten kunt u verzekeren met de IAK reisverzekering.

Bewijs van verzekering in het buitenland

EHIC

U hebt recht op spoedeisende zorg die in het wettelijke verstrekkingenpakket zit. Dit recht hebt u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU.

Uw basisverzekering moet geldig zijn op het moment van de behandeling. De EHIC is niet bedoeld voor planbare zorg.

In welke landen de EHIC geldig is, leest u op onze pagina Zorgpas / EHIC.

111-formulier

In verdragslanden waar de EHIC niet geldig is, kunt u gebruik maken van het zogenaamde 111-formulier. Welke deze verdragslanden zijn en hoe u aan een 111-formulier komt, leest u op onze pagina Zorgpas / EHIC.

Wat krijg ik wel vergoed met de EHIC?

U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Stuurt u een nota voor een eigen bijdrage naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijg ik niet vergoed met de EHIC?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw EHIC daarom meestal niet.


Niet spoedeisende zorg in het buitenland

Wat krijg ik vergoed?

Zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in België en Duitsland

Verzekeraars sluiten vaak ook contracten met zorgverleners in België en Duitsland. Hier kunt u voor niet-spoedeisende medisch specialistische zorg terecht. U krijgt dan 100% vergoeding voor zorg uit de basisverzekering. U betaalt hierbij eigen risico

Zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet-gecontracteerde zorgverleners

Als u een naturapolis hebt, krijgt u voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener meestal een percentage van het gemiddeld gecontracteerde tarief in Nederland vergoed. Bij een restitutiepolis is dat 100% van het marktconforme tarief. U betaalt hierbij eigen risico.

Zorg bij expertisebehandelingen

Expertisebehandelingen in het buitenland vergoeden we volledig. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt.

U betaalt hierbij eigen risico. U hebt vooraf toestemming van uw verzekeraar nodig.

Zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met onze toestemming

Met het document S2 (E112) kunt u aantonen dat er toestemming is gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in:

  • de EU
  • IJsland
  • Liechtenstein
  • Noorwegen
  • Zwitserland
Dit recht hebt u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 als uw verzekeraar toestemming geeft voor uw behandeling.

Vergoed met het S2
U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar uw verzekeraar. Deze kijkt dan of de eigen bijdrage vergoed kan worden.

Niet vergoed met het S2
Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet. In dat geval betaalt u wel vooraf zelf de kosten en kunt u de nota achteraf bij uw verzekeraar declareren.

Wat regel ik zelf?

Voor niet spoedeisende zorg in het buitenland hebt u toestemming van uw verzekeraar nodig. U hebt vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hiermee kunt u bij uw verzekeraar een machtiging aanvragen.

Veelgestelde vragen

Klantbeoordeling
Zorgverzekering