Betalingsachterstand

Het is natuurlijk vervelend als u de premie of nota’s van IAK niet, of niet op tijd kunt betalen. Bij een betalingsachterstand kunt u daarom een betalingsregeling aanvragen. Neem contact op met onze klantenservice of vul dit formulier in. Wij kijken dan samen met u of een betalingsregeling mogelijk is.

Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

  • Wij sturen u een betalingsherinnering. Als wij de betaling binnen de uiterlijke betaaldatum ontvangen, heeft dit verder geen gevolgen voor u.
  • Als wij de betaling niet hebben ontvangen dan sturen wij u een aanmaning. Hiervoor brengen wij €15,- incassokosten in rekening.
  • Betaalt u het bedrag niet na deze herinnering? Dan ontvangt u een laatste herinnering (sommatie). De incassokosten zijn dan in totaal €40,-.
  • Als wij na de laatste herinnering (sommatie) nog geen betaling van u hebben ontvangen dan dragen wij het openstaande bedrag over aan een incassobureau. De bijkomende incassokosten en de verschuldigde wettelijke rente moet u zelf betalen.

Betalingsachterstand


Beëindigen aanvullende verzekering

Hebt u na de herinneringen nog steeds een betalingsachterstand van uw premie? Dan schorsen wij de vergoedingen van alle aanvullende- en tandartsverzekeringen. Dit betekent dat u geen recht meer hebt op deze vergoedingen. U blijft verplicht om de premie te betalen.

Hebt u na de laatste herinnering nog steeds uw premie niet betaald? Dan beëindigen wij uw aanvullende verzekering per de laatste dag van de maand. Daarnaast moeten wij u registreren als een verzekerde met premieachterstand. Dit betekent dat u uw basisverzekering niet kunt opzeggen totdat de premieachterstand betaald is.

Zes maanden betalingsachterstand zorgpremie

Is de betalingsachterstand opgelopen tot zes maandpremies? Dan zijn we verplicht u aan te melden bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland int een zogeheten 'bestuursrechtelijke premie', die hoger ligt dan de premie die u normaal voor uw zorgverzekering betaalt. Dit bedrag wordt zoveel mogelijk ingehouden op uw loon of uitkering. Dit loopt door totdat u ook de opgelopen achterstand en de bijbehorende kosten hebt betaald.