Gevolgen van betalingsachterstand

Heeft u moeite met het (op tijd) betalen van uw premie of eigen risico? Misschien kunnen wij u helpen. Op deze pagina bereiden we u voor op het incassoproces en de gevolgen voor uw polisdekking als u betalingsachterstand heeft.

Moeite met betalen?

Om uw betalingsachterstand op te lossen kunt u voor uw openstaande facturen een betalingsregeling afsluiten. Om een regeling aan te vragen voor uw premie of eigen risico gaat u naar Mijn Omgeving. Of neem contact op met onze Klantenservice, dan kijken we samen met u of een betalingsregeling mogelijk is.

Wij sturen u aanmaningen

  • U ontvangt altijd een eerste herinnering met de uiterlijke betaaldatum. Hiervoor worden geen incassokosten berekend.
  • U ontvangt een eerste aanmaning. Hiervoor brengen wij € 15,- incassokosten in rekening.
  • Hebben wij uw betaling niet ontvangen? Dan sturen wij u de tweede aanmaning. De incassokosten zijn dan € 40,-.
  • Hebt u nog niet betaald, dan sturen wij u de laatste herinnering.
  • Hebben wij ook na deze laatste herinnering nog geen betaling van u ontvangen? Dan dragen wij het openstaande bedrag en eventuele andere inmiddels vervallen facturen over aan een incassobureau. U betaalt zelf de bijkomende incassokosten en de verschuldigde wettelijke rente hiervoor.

Wij beëindigen uw aanvullende verzekering

Als u de premie na de eerste aanmaning niet heeft betaald, wordt uw aanvullende verzekering opgeschort. Dit betekent dat u geen recht meer heeft op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en tandartsbehandelingen.

Heeft u na de tweede aanmaning nog steeds een betalingsachterstand van uw premie? Dan beëindigen wij uw aanvullende verzekering. Wij moeten u op dat moment formeel registreren als een verzekerde met premieachterstand. Dit betekent dat u ook uw basisverzekering niet kunt opzeggen totdat u de achterstallige premie heeft betaald.

Wij moeten u na 6 maanden aanmelden bij het CAK

Als de betalingsachterstand opgelopen is tot een totaal van 6 maandpremies, dan zijn wij formeel verplicht u aan te melden bij het CAK. Het Zorginstituut int een zogeheten 'bestuursrechtelijke premie', die hoger is dan de premie die u normaal gesproken voor uw zorgverzekering betaalt. Dit bedrag wordt zoveel mogelijk ingehouden op uw loon of uitkering. Deze situatie blijft bestaan totdat de opgelopen achterstand en de bijbehorende kosten zijn betaald.