Alles over betalen

Aon

Welke betalingsmogelijkheden zijn er? Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand? En hoe kunt u een betalingsregeling afsluiten?

voordeelEenvoudig declareren
voordeelOnline zelf regelen 
voordeelUitstekende zorgservice

Betalingsmogelijkheden

Als u een Aon Zorgverzekering hebt, kunt u via automatische incasso betalen, via een acceptgiro of AcceptEmail. Uw betaalwijze aanpassen kan via de klantenservice of Mijn Omgeving.

Betalen via automatische incasso

Betaalt u via automatische incasso? Dan innen wij uw zorgpremie automatisch van uw bankrekening. Ook de volgende kosten incasseren wij automatisch:

 • Eigen risico
 • Eigen bijdragen
 • Onterecht uitbetaalde vergoedingen
 • Termijn(en) betalingsregeling

Voor het eigen risico, eigen bijdragen en onterecht uitbetaalde vergoedingen incasseren wij maximaal € 385,- automatisch per keer. Is het bedrag hoger dan € 385,-? Dan ontvangt u van ons een acceptgiro of AcceptEmail. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Voordelen betalen via automatische incasso
 • U hebt geen omkijken naar uw betalingen.
 • U betaalt altijd op tijd.
 • U houdt altijd controle over uw geld en kunt eventueel verkeerde afschrijvingen via uw bank ongedaan laten maken.
 • U betaalt geen acceptgirokosten.
Betalen per acceptgiro

Wilt u niet via automatische incasso betalen? Dan kunt u voor een acceptgiro kiezen.

Collectief verzekerd via uw werkgever?

Bent u collectief via uw werkgever verzekerd? Dan kan uw premie ingehouden worden op uw salaris. De overige zorgkosten kunt u betalen via bovenstaande betalingsmogelijkheden. Neem daarvoor contact op met onze Klantenservice.

Betaaltermijnkorting

U krijgt een extra korting van 0,75% op uw premie als u ervoor kiest om uw premie per half jaar te betalen. Als u ervoor kiest om de premie per jaar te betalen dan ontvangt u 2% korting. Deze korting staat vermeld op uw polisblad.

Betalingsachterstand

Het is altijd vervelend als u uw premie of zorgnota's niet of niet op tijd kunt betalen. Bij een betalingsachterstand kunt u voor uw openstaande facturen een betalingsregeling afsluiten. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice op telefoonnummer (040) 261 18 88. Wij kijken dan samen met u of een betalingsregeling mogelijk is.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
 • U ontvangt altijd een eerste herinnering met de uiterlijke betaaldatum. Hiervoor worden geen incassokosten berekend.
 • U ontvangt een eerste aanmaning. Hiervoor brengen wij € 15,- incassokosten in rekening. Hebben wij uw betaling niet ontvangen? Dan sturen wij u de tweede aanmaning. De incassokosten zijn dan € 40,-. Hebt u nog niet betaald, dan sturen wij u de laatste herinnering. Hebben wij ook na deze laatste herinnering nog geen betaling van u ontvangen? Dan dragen wij het openstaande bedrag en eventuele andere inmiddels vervallen facturen over aan een incassobureau. U betaalt zelf de bijkomende incassokosten en de verschuldigde wettelijke rente hiervoor.

Hebt u moeite om uw openstaande facturen te betalen? En wilt u de extra incassokosten voorkomen? Lees dan meer over het afsluiten van een betalingsregeling.

Wij beëindigen uw aanvullende verzekering

Als u uw premie na de eerste aanmaning niet heeft voldaan, wordt uw aanvullende verzekering opgeschort. Dit betekent dat u geen recht meer hebt op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, brillen en tandartsbehandelingen. Hebt u na de tweede aanmaning nog steeds een betalingsachterstand van uw premie? Dan beëindigen wij uw aanvullende verzekering. Wij moeten u op dat moment formeel registreren als een verzekerde met premieachterstand. Dit betekent dat u ook uw basisverzekering niet kunt opzeggen totdat u uw premieachterstand hebt voldaan.

Betalingsachterstand vanaf 6 maanden

Is de betalingsachterstand opgelopen tot een totaal 6 maandpremies? Dan zijn we formeel verplicht u aan te melden bij het CAK. Het Zorginstituut int een zogeheten 'bestuursrechtelijke premie', die hoger is dan de premie die u normaal gesproken voor uw zorgverzekering betaalt. Dit bedrag wordt zoveel mogelijk ingehouden op uw loon of uitkering. Dit loopt door totdat de opgelopen achterstand en de bijbehorende kosten hebt betaald.

Betalingsregeling zorgpremie

Het is altijd vervelend als u uw premie of zorgnota's niet of niet op tijd kunt betalen. Bij een betalingsachterstand kunt u voor uw openstaande facturen een betalingsregeling afsluiten.

Voorwaarden betalingsregeling
 • U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen voor openstaande facturen. 
 • U hebt € 100 of meer aan openstaande facturen. 
 • U betaalt minimaal € 50 per termijn. 
 • Een betalingsregeling heeft minimaal 2 en maximaal 5 termijnen.

Geldt één van de onderstaande situaties voor u? Neem dan telefonisch contact op met ons voor een passende oplossing.

 • U bent aangemeld bij een schuldhulpinstantie.
 • U bent aangemeld bij het CAK omdat u uw zorgpremie 6 maanden of langer niet hebt betaald.

Als wij uw openstaande factuur of facturen hebben overgedragen aan een incassobureau, neem dan rechtstreeks contact op met het incassobureau.

Wat gebeurt er als ik een termijn van mijn betalingsregeling niet op tijd betaal?

Dan vervalt de betalingsregeling. Er is dan weer sprake van een betalingsachterstand.

Betalingsregeling eigen risico

Hebt u een nota voor uw verplicht eigen risico ontvangen waarvan u het bedrag niet in één keer kunt voldoen? Dan kunt u daarvoor online een betalingsregeling aanvragen. Het is niet mogelijk om een betalingsregeling te treffen voor uw vrijwillige eigen risico.

Zorgtoeslag

De basisverzekering is voor iedere Nederlander verplicht. Als u niet voldoende inkomsten hebt om uw zorgpremie zelf te betalen, kunt u zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering die wordt verstrekt door de Belastingdienst.

Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen?

U vraagt zorgtoeslag samen met uw eventuele partner aan. De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vindt u op de site van de Belastingdienst.

Geen Nederlandse zorgverzekering?

Hebt u geen Nederlandse zorgverzekering afgesloten? Dan kunt u geen zorgtoeslag aanvragen.

Aftrek ziektekosten

Sommige ziektekosten kunt u aftrekken in uw belastingaangifte, dit is voordelig voor u. Lees meer over de Regeling Aftrek zorgkosten.

Klantbeoordeling
IAK Zorgverzekering

Onze klanten aan het woord

Klantvriendelijke contacten

Ik kreeg een goed bruikbaar antwoord op de door mij gestelde vragen, snelle afhandeling van ingediende declaratie en goede afronding. Echt wat ik gekozen zou hebben.