Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor u als ondernemer

Arbeidsongeschiktheid & ziekte

Als zelfstandig ondernemer moet u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten om eventueel inkomensverlies op te vangen. Dan hebt u de zekerheid van aanvullend inkomen als u langdurig ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Regelt u niets, dan hebt u in die situatie minder of helemaal geen inkomen.

Duidelijkheid in uw risico's
Door ziekte en arbeidsongeschiktheid kan de voortgang van uw onderneming in gevaar komen. De mogelijkheid bestaat dat u niet meer kan of mag werken. Dit kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Als directeur-(groot)aandeelhouder (DGA), is het ook belangrijk dat u zich bewust bent van de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Ook al hoort uw bedrijf uw salaris twee jaar door te betalen als u arbeidsongeschikt raakt, in de praktijk is dat vaak onhaalbaar. Dit komt doordat het inkomen van een bedrijf, zeker als het een mkb betreft, vaak zwaar lijdt onder de afwezigheid van de DGA.

Mogelijke oplossingen
Bij het bepalen van de voor u juiste oplossing spelen verschillende aspecten een belangrijke rol. Bijvoorbeeld uw beroep, het werk dat u doet en de periode die u zelf financieel kunt overbruggen. Onze adviseurs kunnen u een passende oplossing bieden die volledig is afgestemd op uw (financiële) situatie.

Wij zijn een onafhankelijk tussenpersoon die met de meeste verzekeraars en banken zaken doet. Wij bieden u geen standaardproduct aan, maar een op maat gesneden oplossing.

Neem nu contact met ons op en we bekijken samen welke dienstverlening van IAK het beste bij uw wensen past. Aan onze dienstverlening zijn kosten verbonden. U ontvangt vooraf een duidelijke prijsopgave, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten.


Neem nu contact met ons op