Ziekte & arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid & ziekte

De winst en omzetgroei van uw bedrijf is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van bekwame medewerkers. Een zieke medewerker kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming. Raakt een medewerker arbeidsongeschikt, dan moet u als werkgever minimaal de eerste twee jaar van ziekte het loon geheel of gedeeltelijk doorbetalen.

Daarnaast stimuleert de regering gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers om zoveel mogelijk aan de slag te gaan of te blijven. De WIA gaat uit van wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die écht niet kunnen werken. IAK adviseert u over hoe u deze inkomensterugval van zieke werknemers kunt opvangen.

IAK biedt u een integrale aanpak die gericht is op risico- en maximale schadelastbeheersing. Zo kunnen de kosten tot een minimum worden beperkt. Kenmerkend voor deze integrale benadering is dat de basis ligt bij de aanpak van het verzuim. Denk aan verzuimpreventie, actieve begeleiding en re-integratie van zowel vast als tijdelijk personeel.


Neem nu contact met ons op