Debiteuren

Debiteuren

Voor de continuïteit van uw bedrijf en een gezonde cash flow is een doeltreffend debiteurenbeleid van groot belang. Veel bedrijven zijn in het verleden in de problemen gekomen door de financiering van commerciële successen en uitblijvende betalingen. Een goed debiteurenbeleid biedt uiteraard ook kansen, zoals het sneller incasseren van bedragen of het minder afschrijven op niet te incasseren bedrijven. Wat ons betreft zijn de processen en betaalafspraken cruciaal en kunnen deze tegelijkertijd heel klantvriendelijk zijn. Een goed inzicht in uw klantportfolio en het in kaart brengen van de afhankelijkheid is van belang. IAK helpt u graag verder op weg om deze risico’s te beperken.


Neem nu contact met ons op