Aansprakelijkheidsverzekering voor uw onderneming

Aansprakelijkheid

Uw onderneming kan op verschillende manieren met aansprakelijkheid worden geconfronteerd. U kunt zelf iemand aansprakelijk stellen, maar het kan ook zijn dat iemand u aansprakelijk stelt. Ook buiten uw schuld om kunt u voor schade verantwoordelijk zijn.

Door een fout van uw bedrijf of een medewerker kan een ander schade lijden. U kunt hierbij denken aan schade die wordt veroorzaakt aan eigendommen of letselschade (bijvoorbeeld aan uw werknemers). Bovendien kunnen uw relaties in de zakelijke dienstverlening worden geconfronteerd met een financieel nadeel dat door uw onderneming is veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid kan verregaande financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Voor de bescherming en continuïteit van uw onderneming is het daarom belangrijk om de risico’s die hierbij een rol spelen inzichtelijk en beheersbaar te maken. Ons team van specialisten helpt u hier graag bij.


Neem nu contact met ons op