Zorg

Zorg

Wij geven u als werkgever graag een aantal redenen om te kiezen voor de collectieve zorgoplossingen van Aon. We bieden maatwerk in aanvullende zorgpakketten. Hierdoor kun u meebepalen welke aanvullende zorgpakketten worden aangeboden aan uw medewerkers.

Online selfservice
Uw medewerkers kunnen via de website hun verzekeringspolis inzien en wijzigen, premieberekeningen maken en verzekeringen aanvragen. U heeft hier geen omkijken naar en uw medewerkers kunnen optimaal gebruik maken van de afgesproken regeling.

Landelijke spreiding van zorginkoop
De landelijke spreiding is een belangrijke factor voor de effectiviteit van de zorginkoop en efficiencyverbetering bij de uitvoering van zorgoplossingen. Met een Aon zorgoplossing kunnen uw medewerkers gebruik maken van een landelijk gespreid netwerk van zorgverleners.

Arbeidsgerelateerde diensten
De verantwoordelijkheid voor zorg in samenhang met sociale zekerheid komt steeds meer bij de werkgever te liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysiotherapie en psychologie. Ook van bedrijven met een relatief laag ziekteverzuim wordt gevraagd dat zij een rol spelen bij het invullen van hun zorgplicht. Aon heeft veel ervaring met het effectief inzetten van bedrijfszorg.


Neem nu contact met ons op