Zorg voor uw medewerkers 

Zorg voor uw medewerkers

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Zij maken het verschil. Toch kunnen er ontwikkelingen zijn die het optimaal functioneren van uw medewerkers in de weg staan. IAK biedt u hiervoor doeltreffende oplossingen.

Langer doorwerken lastig? Deeltijd pensioen!

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we steeds langer moeten doorwerken. Vanaf 2018 zelfs tot 68 jaar. Maar niet iedereen kan of wil dat.

Veel werknemers willen de laatste jaren voor hun pensioen graag aan de slag blijven, maar niet altijd fulltime. Met één of twee dagen per week vrije tijd, blijft de balans van werk-privé beter in evenwicht. Maar niet iedereen kan het zich veroorloven om in deeltijd te gaan werken en minder inkomen te ontvangen. Toch zijn er mogelijkheden om dit te realiseren. Zo kan de medewerker een deel van zijn pensioen eerder laten ingaan. De medewerker gaat in deeltijd werken en het inkomen blijft tót de pensioendatum vrijwel gelijk. Uiteraard daalt het pensioeninkomen, maar in veel gevallen is die daling beperkt. IAK kan u en uw medewerkers helpen met advies en begeleiding rondom deze regeling.

Ziekte en uitval voorkomen? Bedrijfszorg!

Ziekte is helaas niet altijd te voorkomen. Dat is vervelend voor uw medewerkers en voor u als werkgever. Maar er zijn wel degelijk verzuimsituaties die voorkomen kunnen worden of anders te bekorten zijn. Preventief optreden is uiteraard de beste aanpak. Door het behandelen van klachten, nog voordat uw medewerker zich heeft ziekgemeld. Of te anticiperen op mogelijke problemen. IAK helpt u met een keten van dienstverleners die ingezet worden om verzuim en uitval te voorkomen. Dienstverleners waar uw medewerkers altijd snel terecht kunnen. Dus geen lange wachttijden.

Wij helpen u om uw medewerkers optimaal in te zetten

En natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor advies over pensioenregelingen, arbeidsongeschiktheidsregelingen, verzuimoplossingen, advies over Eigenrisicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet, voorlichting over uw secundaire arbeidsvoorwaarden aan uw medewerkers en nog veel meer. We staan voor u klaar.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op via (040) 26 11 805 of stuur een e-mail. Wij staan voor u klaar om vragen te beantwoorden en de mogelijkheden met u te bespreken.