Ervaringsverhalen van onze klanten

Generatieregeling_voorbeeld

Wat de Generatieregeling voor dit familiebedrijf deed


"Vroegtijdig betrokken zijn voor maatwerk"

De markt verandert snel voor dit familiebedrijf. Ze willen zorgvuldig om blijven gaan met de werknemers die vaak jarenlang in dienst zijn. Maar er moeten ook veranderingen komen om aansluiting te blijven houden bij de nieuwe markt. Al vroeg kwamen we in gesprek over de mogelijkheden die Aon kan bieden in dit proces.

Het bedrijf wil oudere werknemers de mogelijkheid geven om (gedeeltelijk) eerder te stoppen met werken. Ook omdat regelmatig het signaal komt dat het in hun job niet meevalt om fulltime de steeds verder weg liggende pensioendatum te halen.

Juist oudere werknemers kunnen in deze bedrijfstak gebruik maken van regelingen uit het verleden. Zo heeft het grootste deel van hun pensioenopbouw 65 jaar als ingangsdatum. Ook kan gebruik worden gemaakt van seniorenregelingen. 

Het is niet de bedoeling om werknemers “met een regeling” eerder met pensioen te sturen. Niet alleen vanwege de fiscale boete die dit op kan leveren, maar ook omdat jongere werknemers al vinden dat hun oudere collega’s voordelen hebben waarvan zij naar verwachting niet meer kunnen profiteren. 

De werkgever besluit te breken met het verleden waarin herstructureringen alleen voor rekening van de werkgever kwamen. Aon wordt ingeschakeld om, volledig onafhankelijk en vrijblijvend, gesprekken te voeren met werknemers en hun partners. De persoonlijke financiële situatie en de gevolgen van (gedeeltelijk) eerder stoppen met werken worden duidelijk in beeld gebracht en besproken. Combinaties met bijvoorbeeld het inzetten van seniorendagen en andere regelingen zorgen voor maatwerk.

Reactie van een werknemer: “Ik dacht dat ik moest doorwerken tot de pensioendatum of totdat de werkgever mij een ontslagvergoeding zou aanbieden omdat de politiek dat zo bepaald had. Ik was er niet blij mee. Mijn netto inkomen na het eerder in laten gaan van mijn pensioen viel ons 100% mee. Ik werk nu met plezier drie dagen per week en weet zeker dat ik dit zo nog járen ga volhouden als mijn gezondheid me niet in de steek laat”.Generatieregeling_voorbeeld installatiebedrijf

Wat heeft de Generatieregeling dit installatiebedrijf opgeleverd?


"Als ik maar kan plannen, onverwachte uitval door ziekte is echt lastig"

De dag begint vroeg voor de werknemers van het installatiebedrijf. De HR manager vertelt dat hij vorige week nog een gesprek had met een werknemer die al 35 jaar in dienst is. Hij verzuchtte dat het steeds langer duurt voordat hij “weer is opgeladen”. “Vroeger had ik nog energie genoeg na het werk, maar nu het echt wel op nadat ik thuis kom. Ik heb steeds vaker het idee dat mijn leven alleen nog bestaat uit werken en daarvan uitrusten.”

Het bedrijf merkt de gevolgen ook in de praktijk. Hoewel er niets te klagen is over de motivatie van werknemers, vallen mensen vaker uit en meestal onverwacht. Los van de altijd hoge kosten van verzuim, is dit ook heel lastig. Het werk wordt strak gepland en uitval is slecht op te vangen. Ook opvolgend werk moet daardoor worden uitgesteld.

Vaak is er een boete afgesproken als een deadline niet wordt gehaald. We bespreken dat parttime werken nog niet echt gebruikelijk is in het bedrijf waar vooral mannen werken. De werkgever ziet het echter wel zitten. “Is het dan niet lastig als werknemers minder gaan werken?”, is de vraag. Dat is niet het geval volgens de werkgever. Het gaat om vaste dagen waarop iemand er wel of niet is en daar kan de planning op worden afgestemd.

De werkgever verwacht verder dat met de steeds verder opschuivende pensioendatum eigen regie over de manier waarop werknemer (gedeeltelijk) met pensioen gaat gebruikelijker gaat worden.

Deze trend zien we inderdaad ook als Aon. De werknemers, die over het algemeen een inkomen rond modaal verdienen, gaan ervan uit dat gedeeltelijk stoppen met werken niet haalbaar is. Aon maakt een aantal proefberekeningen waaruit blijkt dat de achteruitgang in het netto inkomen vaak erg meevalt. Deze positieve uitkomst en het feit dat de gesprekken worden gevoerd door adviseurs van Aon spreken de werkgever aan. Hij verwacht daardoor een verlaging van de drempel om het gesprek vrijblijvend aan te gaan.

Hiermee wordt door de gesprekken met Aon adviseurs een nieuwe trend ingezet: eigen regie over de persoonlijke (parttime) pensioendatum!