Ervaringen van klanten

Wat hebben onze klanten aan de Generatieregeling gehad?

Klanttevredenheid cijfer

De Generatieregeling

De pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 opgehoogd naar 68 jaar. De AOW-leeftijd is voor iedereen geboren na 1955 inmiddels 67 jaar en 3 maanden. Nog niet zo lang geleden was het normaal dat men rond de 60 jaar stopte met werken en startte met het ‘grote genieten’. Deze leeftijdsverschuiving zorgt bij veel bedrijven voor een aantal dilemma’s.

Dilemma's

Hoe zorgt u ervoor dat oudere medewerkers gemotiveerd en bij de tijd blijven? En dat de functievereisten en belasting passen bij hun fysieke gesteldheid? Tegelijkertijd wilt u voorkomen dat het personeelsbestand vergrijst. Instroom van nieuwe medewerkers vergt dus aandacht, maar hoe zorgt u daarvoor als er minder oudere medewerkers uw bedrijf verlaten? En hoe borgt u de kennis en ervaring van oudere medewerkers?

Is het mogelijk dat oudere medewerkers vitaal en met behoud van kennis en ervaring hun hogere pensioenleeftijd halen? En tegelijkertijd ruimte te maken voor jongeren om zo uw bedrijf vitaal te houden? Met De Generatieregeling is dat mogelijk.

  • Medewerkers die 5 jaar voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen parttime gaan werken zonder hiervoor veel netto inkomen in te leveren.
  • De extra vrije tijd geeft hen voldoende energie en motivatie om hun (soms zware) werk langer vol te houden.
  • Kennis en ervaring verdwijnt niet ineens, maar kan geleidelijk worden overgedragen aan de volgende generatie.

Hoe werkt de Generatieregeling?

Wij informeren uw 60+ medewerkers tijdens een groepspresentatie over de Generatieregeling. Geïnteresseerde medewerkers kunnen zich vervolgens vrijwillig aanmelden voor een intakegesprek. Blijkt uit de intake dat deelname aantrekkelijk is, dan maken wij een individuele berekening. Deze berekening is op basis van alle opgebouwde pensioenaanspraken, dus ook premievrije en bij voorgaande werkgevers opgebouwde pensioenen.

Iedere deelnemer en zijn of haar partner krijgt in een gesprek te zien wat de verschillende mogelijkheden zijn, uitgedrukt in een netto inkomen per maand. Vervolgens maakt de deelnemer aan ons kenbaar of hij of zij gebruikt maakt van de Generatieregeling. Wij melden u slechts of iemand wel of niet gebruikt maakt van de Generatieregeling zonder daarbij de reden aan te geven. Hiermee borgen wij de privacy van de individuele medewerker.

Wanneer een medewerker gebruikt maakt van de Generatieregeling dat nemen wij contact op met de pensioenuitvoerder(s) om de regeling in werking te zetten.

Rekenvoorbeelden

Inkomen van een medewerker (eenverdiener) die zijn pensioen heeft opgebouwd in de PMT pensioenregeling.

Doorwerken tot 67

Vanaf 62 jaar 60% parttime    
Vanaf 62 jaar 60% pt met hoog laag

Door gebruik te maken van de hoog/laag methode blijft zijn netto inkomen vrijwel onveranderd, terwijl hij twee dagen in de week minder werkt! Die vrijgekomen uren én financiële ruimte , kan worden ingevuld door een nieuwe generatie.

Meer weten?

Neem contact op met één van de consultants Pensioen, Inkomen en Verzuim.