Arbeidsongeschiktheid & Ziekte

Arbeidsongeschiktheid & Ziekte

Arbeidsongeschiktheid heeft grote financiële gevolgen. Het inkomen van uw medewerkers kan flink achteruit gaan. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te brengen, zodat u kunt zien wat er gebeurt wanneer een medewerker onverhoopt geheel of gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt wordt.

In de eerste twee ziektejaren bent als werkgever verplicht het loon geheel of gedeeltelijk door te betalen. Daarnaast stimuleert de regering gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers om zoveel mogelijk aan de slag te gaan of te blijven. De WIA gaat uit van wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Tegelijkertijd is er inkomensbescherming voor mensen die écht niet kunnen werken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid op te vangen. Wilt u voor uw medewerkers de zekerheid van een bepaald inkomen, dan is het raadzaam om samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn. In een persoonlijk advies kunnen wij dit aan u toelichten en afstemmen op uw persoonlijke wensen.


Neem nu contact met ons op