Ingrijpende veranderingen WGA-risico

U bent eigenrisicodrager voor de WGA of u overweegt eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Maar hoe maakt u als werkgever een goede afweging? U hebt een duidelijke onderbouwing nodig waarbij actuele wet- en regelgeving wordt meegewogen. IAK Verzekeringen helpt u hierbij. Samen beantwoorden we de vraag of WGA-eigenrisicodragerschap voor u aantrekkelijk is.

Wat is eigen risico dragen WGA?

Als werkgever draagt u voor iedere werknemer premie af voor arbeidsongeschiktheid. U kunt er voor kiezen om het WGA-risico onder te brengen bij een private verzekeraar in plaats van het UWV. Dit noemen we Eigenrisicodragerschap. 

Wat is er gewijzigd?

  • De WGA-staartlasten die zijn ontstaan bij het UWV worden niet meer doorbelast als u eigenrisicodrager voor de WGA wordt. U hoeft daardoor geen afkoopsom meer te betalen voor de financiering van bestaande WGA-lasten.
  • De premiestelling voor (middel)grote werkgevers die na een periode van WGA-eigenrisicodragerschap terugkeren naar het UWV wordt gebaseerd op hun eigen historische WGA-instroom. Dat wil zeggen: de WGA-lasten die ontstaan zijn zowel tijdens de publieke verzekering bij het UWV als ook tijdens het eigenrisicodragerschap worden aangerekend.

Garantieverklaring

Als WGA-eigenrisicodrager bent u verplicht om een garantieverklaring te overleggen aan de
Belastingdienst. Deze wordt verstrekt door de verzekeraar. Hierin staat dat de verzekeraar garant staat dat u altijd de verplichtingen tegenover uw werknemers kunt nakomen. Wanneer u vanaf 2017 eigenrisicodrager wilt worden of blijven, moet u uw garantieverklaring voor WGA uitbreiden met WGA-flex. Doet u dit niet, of niet op tijd, dan wordt u automatisch publiek verzekerd voor WGA-instroom van zowel vaste als tijdelijke arbeidscontracten.

Publieke verzekering bij UWV

Als werkgever bent u voor het WGA-risico standaard via het UWV verzekerd. U betaalt hiervoor gedifferentieerde premie. Werkgevers met een loonsom tot € 319.000,- betalen een sectorpremie. Voor grote werkgevers met een loonsom vanaf € 3.190.000,-  is de gedifferentieerde premie gelijk aan de individuele premie. De hoogte van de individuele premie is afhankelijk van het WGA-instroomcijfer van uw organisatie en van parameters die door het UWV worden vastgesteld. Voor middelgrote werkgevers met een loonsom  tussen de € 319.000,- en € 3.190.000,- wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale en de individuele premie. 

Om te voorkomen dat werkgevers voor financieel voordeel één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van UWV, moeten werkgevers minimaal drie jaar publiek verzekerd blijven. Uw bedrijf kan dus niet voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van UWV. Dat zou aantrekkelijk zijn, omdat de zogenoemde staartlasten per 2017 bij UWV achterblijven zodra een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA wordt. Pas als u drie jaar bij UWV verzekerd bent geweest, krijgt uw organisatie weer toestemming om eigenrisicodrager te worden voor het WGA-risico. 

WGA-eigenrisicodragerschap via een verzekeraar

Wordt u eigenrisicodrager voor de WGA, dan neemt u de re-integratieactiviteiten over van het UWV. U verzekert de financiële risico’s die hieraan verbonden zijn bij een verzekeraar en de verzekeraar ondersteunt u met de re-integratie. Doordat u zelf het voortouw neemt in het begeleiden van (ex-)werknemers tijdens hun arbeidsongeschiktheid heeft u meer grip op de instroom in de WGA. Zo kunt u mogelijk besparen op de (premie)kosten voor arbeidsongeschiktheid en kunt u de effecten van uw verzuim- en re-integratiebeleid verbeteren. De mogelijkheden om in te zetten op beperking van verzuim en het stimuleren van re-integratie zijn naast het financiële voordeel dus belangrijke overwegingen.

WGA-eigenrisicodragerschap is tot 2017 mogelijk voor de WGA-instroom vanuit vaste arbeidscontracten. Na 2017 is het mogelijk om voor de gehele WGA, dus de gehele instroom vanuit vaste en tijdelijke arbeidscontracten, eigenrisicodrager te worden. 

Wat kunnen we voor u betekenen?

IAK kan u ondersteunen bij het vraagstuk: wel of geen eigen risico dragen? Het is voor iedere werkgever van belang om zich te laten adviseren. Ook als u nu al wel eigen risico draagt. IAK brengt samen met u in kaart welke impact het WGA-eigenrisicodragerschap op uw organisatie heeft en hoe u de risico’s het beste kunt beheersen. Door de wetswijzigingen kan het interessant zijn om andere keuzes te maken. We ondersteunen u ook bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw medewerkers.

Neem nu contact met ons op