Ruimtemakers

Risico’s en kansen in beeld met de Ruimtemakers

De Ruimtemakers is een programma voor risicomanagement. Als IAK willen we onze toegevoegde waarde zichtbaar maken naar u als onze klant. Wij geloven in de waarde van advies.

Met De Ruimtemakers helpen onze adviseurs u om de kansen en risico’s van uw bedrijf goed in kaart te brengen. Onze ervaring is dat vaak al het nodige wordt gedaan aan risicobeheersing. Wat verbeterd kan worden is de structuur en het benutten van de kennis in de eigen organisatie en belangrijkste partners.

Het Ruimtemakers programma helpt u bij de begeleiding van dit proces. Onze adviseurs gaan samen met u én uw medewerkers de dialoog aan. Medewerkers zien vanuit hun dagelijkse ervaring juist de risico’s die voor de hand liggen. Die kennis gaan we voor u bundelen. Dit leidt tot inzicht in risico’s en ruimte om te ondernemen. Een aantal adviseurs zijn inmiddels opgeleid tot Ruimtemaker en kunnen u hierbij uitstekend ondersteunen.

Klik hier voor een korte introductie

Toegevoegde waarde van de Ruimtemakers

  • Beter inzicht in de bedrijfsmatige risico’s en kansen
  • Draagkracht bij medewerkers voor de gekozen oplossing
  • Optimaal benutten van de kennis binnen uw bedrijf
  • Lagere kosten en efficiënter werken

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig wat de Ruimtemakers voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met uw IAK adviseur
of Mickel de Jong via 06 10 90 23 06.