Zorgcollectiviteiten: waar heeft de Tweede Kamer het over?

En wat betekent het voor mijn collectieve regeling?

Plaatsingsdatum: 24 maart 2017

Brief aan de Tweede Kamer

De Minister van VWS heeft een kritische brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de wijze waarop zij tegen collectiviteiten en – collectiviteitskorting aankijkt. De minister heeft deze brief gestuurd omdat zij vindt dat collectiviteiten niet leiden tot de verwachte voordelen. Van oorsprong zijn collectiviteiten toegestaan omdat afspraken op gebied van zorginkoop of administratieve afhandeling tot lagere kosten moeten leiden. Daarnaast vindt ze het voor de verzekerden niet duidelijk genoeg aan welke collectieve regeling zij deelnemen en wat daarvan de positieve of negatieve gevolgen kunnen zijn.

Wat gaat er nu gebeuren?

Werkconferentie

Er vond een conferentie plaats waarbij verzekeraars en vertegenwoordigers van collectiviteiten voorbeelden uitwisselden van succesvolle collectiviteiten. Het doel was: partijen inspireren tot verdere toepassing van deze succesvolle modellen op andere collectiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan actief gezondheidsmanagement waarbij deelnemende verzekerden snelle toegang krijgen tot zorg maar ook tot preventieve programma’s. Zo’n programma resulteert in korter verzuim en voorkomt zelfs verzuim. Bent u hier in geïnteresseerd of vraagt u zich af of dit ook iets voor uw bedrijf is? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Onderzoek Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

De minister verzocht de NZA twee zaken te onderzoeken:

  • Of, en hoe, verzekeraars duidelijker kunnen maken aan welke collectiviteit verzekerden deelnemen en tegen welke voorwaarden.
  • In hoeverre collectieve gezondheidsprogramma’s op grote schaal bijdragen aan vermindering van de schadelast voor de zorgverzekeringen.

Aanpassing wet- en regelgeving

De collectieve kenmerken zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Deze worden mogelijk aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de NZA. Met collectieve kenmerken wordt bedoeld: op basis waarvan sprake kan zijn van een collectiviteit. Bijvoorbeeld “een groep medewerkers in loondienst bij dezelfde werkgever”.

Wat betekent dit voor mijn collectieve regeling?

Uw collectiviteit kan een aantal extra’s met zich meebrengen aanvullend op de zorgverzekering. Bijvoorbeeld:

  • Collectieve korting op de basis- en aanvullende verzekeringen
  • Aparte afspraken voor vergoedingen
  • Aanvullende diensten op gebied van gezondheidsmanagement

Vooralsnog verandert er niets omdat de minister het onderzoek van de NZA afwacht. Wel is nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is om samen te werken zodat we de zorgkosten kunnen verlagen. Als werkgever hebt u hier een belangrijke rol in. Het levert u voordelen op zoals verzuimbeheersing, hogere productiviteit en vitalere medewerkers. Zo halen alle partijen voordelen uit de collectieve zorgverzekering.

Wat doet Aon voor mij?

Aon zet zich als uw adviseur in om maximaal voordeel te halen uit de collectieve zorgverzekering voor u en uw medewerkers. Wat er ook wijzigt in de Zorgverzekeringswet, wij staan u bij in het vormgeven of door ontwikkelen van uw gezondheidsmanagementbeleid. We denken daarvoor met u mee, brengen risico’s in kaart en kopen eventueel diensten of producten voor u in om risico’s te verminderen of weg te nemen. Samen met u behartigen we nu en in de toekomst deze secundaire arbeidsvoorwaarden.