Enquête zorgcampagne


1. Hoe vindt u dat u, als werkgever, geïnformeerd bent over de aanpassingen in de collectieve zorgverzekering voor 2016?
1. Uitstekend 2. Goed 3. Redelijk 4. Slecht 5. Geen mening
2. IAK heeft communicatiemiddelen beschikbaar gesteld. Hebt u deze middelen aangevraagd?

Zo ja, voldeed dit aan uw verwachtingen?

Hebt u de communicatiemiddelen verspreid onder uw medewerkers?

3. Hebt u reacties ontvangen vanuit uw medewerkers over de zorgaanbieding van IAK voor 2016?
4. Bent u bekend met de IAK zorgvergelijker?

Zo nee, wilt u hierover geïnformeerd worden?