Klanttevredenheid cijfer

Verkorten duur WGA-uitkering

Sinds 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dit geldt als uw medewerker een arbeidsverleden heeft van 24 jaar of meer. De duur van deze uitkering wordt stapsgewijs afgebouwd van 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Dit hangt samen met de verkorte duur van de WW-uitkering. Deze wijziging geldt alleen voor een WGA-uitkering die op of na 1 januari 2016 start. Maar wat betekent dit voor uw medewerkers?

Is uw medewerker langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt?

Dan komt hij in aanmerking voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Hij ontvangt dan voor een bepaalde periode een loongerelateerde uitkering: een uitkering waarvan de hoogte afhangt van zijn loon voordat hij ziek werd. Na deze periode ontvangt hij:

  • Een loonaanvullingsuitkering: een uitkering waarvan de hoogte afhangt van zijn loon voordat hij ziek werd en het loon dat hij verdiende tijdens ziekte.
  • Een vervolguitkering: een uitkering waarbij de hoogte wordt bepaald door het minimumloon.

Uw medewerker kan in het laatste geval fors achteruit gaan qua inkomen.

Door afbouw van de duur van de loongerelateerde uitkering ontvangt hij volgens de nieuwe regeling al eerder de lagere vervolg- of loonaanvullingsuitkering.

Werknemersverzekeringen voor arbeidsongeschiktheid

Een aanvullende werknemersverzekering wordt door deze wetswijziging nog belangrijker en waardevoller voor uw medewerkers. Door deze risico's collectief te verzekeren, garandeert u uw medewerkers een aanvulling op het inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wilt u meer informatie

Neem dan contact met ons op via (040) 26 11 805 of vul het contactformulier in.