Onduidelijkheid bij zakenreiziger over dekking van reisverzekering

Het aantal zakenreizen stijgt de laatste jaren gestaag door het aantrekken van de economie. In 2015 bezochten zakenreizigers gemiddeld 5 keer het buitenland voor potentiële klanten, conferenties of werkbezoek. Uit onderzoek van de Europeesche Verzekeringen blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de reisverzekeringsdekking bij een zakenreis. We delen graag de resultaten met u.

Is er een verschil tussen zakenreis- en privéreisverzekering?

Uit het onderzoek blijkt dat volgens 22% van de zakenreizigers helemaal niet op de hoogte is van de verschillen tussen een zakenreis- en privéreisverzekering. Ruim een derde (36%) geeft aan niet bekend te zijn met de verschillen tussen beide verzekeringen. Feit is dat er zakenreizigers zijn die denken dat ze goed verzekerd zijn door het afsluiten van een privéreisverzekering. Dit is echter niet het geval, bij de meeste verzekeraars geldt een privéreisverzekering niet voor zakenreizen. Laat u daarom goed adviseren voordat u op zakenreis gaat.

Wat vinden zakenreizigers belangrijk?

Twee derde (67%) van de ondervraagde zakenreizigers geeft aan dat ‘goede medische hulpverlening in geval van nood’ belangrijk is, voor 45% is dit zelfs het belangrijkste aspect. Ruim de helft (53%) vindt een ‘complete dekking’ van belang en de ‘snelheid van de schadeafhandeling’ is voor 38% belangrijk. ‘Hulp bij het regelen van zaken op de bestemming’ is voor 32% van de zakenreizigers belangrijk.

Vraagt de medewerker om een zakenreisverzekering bij de werkgever?

Ruim de helft (57%) van de zakenreizigers doet dit niet. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze er gewoonweg niet over nagedacht hebben (12%), of er vanuit gaan dat het goed geregeld is (6%). Uit het onderzoek blijkt dat 35% van de zakenreizigers navraagt of de werkgever een zakenreisverzekering heeft afgesloten.

Wat verliest men meestal op zakenreis?

Zo’n 20% van de ondervraagden is op reis wel eens bestolen of iets kwijtgeraakt. Hierbij gaat het meestal om diefstal of verlies van geld (32%).

Meer vrije tijd op de plaats van bestemming

Bijna de helft (41%) van de respondenten verblijft langer op de plaats van bestemming dan zakelijk nodig is. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de bijzondere bestemming (37%) of bezoek aan familie of vrienden (28%). Er wordt vaker gekozen voor een paar dagen eerder vertrek dan een langer verblijf na afloop van het zakelijk bezoek. Daarnaast gaat 84% van de zakenreizigers ervanuit ook tijdens deze extra dagen voldoende verzekerd te zijn. In werkelijkheid zijn deze extra dagen alleen verzekerd als de zakenreisverzekering uitgebreid is met aanvullende dekking voor privéreizen.

Gaan uw medewerkers goed verzekerd op zakenreis? Wij kijken graag met u mee en adviseren u over de best passende dekking voor de bij u geldende situatie. Neem dan contact met ons op voor advies.