Klanttevredenheid cijfer

Hoe werkt De Generatieregeling?

De Generatieregeling 

De arbeidsmarkt zit al enige jaren op slot in Nederland. Jongeren kunnen moeilijk instromen, ouderen moeilijk uitstromen. De combinatie van een arbeidsmarkt die op slot zit met een verhoging van de AOW-leeftijd plaatst bedrijven voor een probleem. Daarvoor biedt De Generatieregeling een oplossing.

Scheefgroei in de personeelsbezetting

Meerdere bedrijven kampen met een aantal dilemma's. Als u medewerkers van hogere leeftijd in dienst hebt, hoe zorgt u er dan voor dat ze gemotiveerd blijven? En dat functievereisten en belasting passen bij de fysieke gesteldheid van de medewerker? Tegelijkertijd wilt u voorkomen dat het personeelsbestand vergrijst. Instroom van nieuwe medewerkers vergt dus aandacht, maar hoe zorgt u daarvoor als er minder oudere medewerkers uw bedrijf verlaten? En hoe borgt u de kennis en ervaring van vaak oudere medewerkers?

De Generatieregeling

Het doel is om oudere medewerkers gemakkelijker te laten uitstromen en jongeren zo kansen te geven op de arbeidsmarkt. Daarbij moet de ervaring en de kennis van ouder personeel zoveel mogelijk worden behouden. Maar hoe?

  • Door met De Generatieregeling medewerkers van 62 jaar of ouder minder te laten werken met behoud van netto besteedbaar inkomen. Dit wordt bereikt door gedeeltelijk met pensioen te gaan.
  • Door minder te werken kan de oudere medewerker op een gezonde manier gemotiveerd doorwerken.
  • Daarnaast worden er nieuwe werkplekken gecreëerd voor de jongere mensen.
  • Ook blijft de oudere medewerker betrokken bij zijn werk en kan zijn kennis en ervaring doorgeven aan een volgende generatie medewerkers.