Klanttevredenheid cijfer

Doorbeleggen interessant na pensioendatum

Bij een beschikbare premieregeling kopen medewerkers met het pensioenkapitaal, dat beschikbaar komt op de pensioendatum, een levenslang pensioen aan. Hoe hoger de rente dan is, hoe hoger de pensioenuitkering die ze kunnen aankopen. De rente is echter al langere tijd laag en de laatste tijd zelfs zeer laag. Dit betekent dat medewerkers die nu of binnenkort met pensioen gaan een lagere pensioenuitkering krijgen dan verwacht. Doorbeleggen kan dan uitkomst bieden.

Wet verbeterde premieregeling

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling ingegaan. Hiermee wordt het mogelijk om:

  • op de pensioendatum een variabele pensioenuitkering te kopen
  • tot de pensioendatum langer risicovoller door te beleggen

Wat is doorbeleggen?

Het kabinet wil de kans op een hogere pensioenuitkering verbeteren door ook te beleggen nadat het pensioen is ingegaan. Dit wordt ook wel 'doorbeleggen' genoemd.

De medewerker kiest dan tussen een vaste gegarandeerde uitkering en een variabele uitkering.
  • De vast gegarandeerde uitkering gaat direct in na de pensioendatum en is laag bij een lage rente, maar de medewerker heeft wel zekerheid.
  • De variabele uitkering betekent dat er niet direct na pensionering een uitkering plaatsvindt maar dat (een deel van) het pensioengeld verder wordt belegd. Hiermee neemt de kans op een hoger pensioen toe en betekent een lage rentestand op de pensioendatum niet automatisch een lage pensioenuitkering. Maar een variabele uitkering kan ook lager uitvallen. Dit is het risico dat een medewerker neemt.

Vaak wordt in een Lifecycle belegd. Dit betekent dat het beleggingsrisico in stapjes tot aan de pensioendatum wordt afgebouwd. Kiest uw medewerker om een variabele pensioenuitkering te kopen? Dan wordt het mogelijk om ruim vóór de pensioendatum langer risicovoller door te beleggen.

Toekomst

Hoe pensioenuitvoerders hier in de praktijk mee omgaan is nog niet helemaal duidelijk. Naar verwachting zullen er door de pensioenuitvoerders nieuwe lifecycles worden ontwikkeld waarbij het beleggingsrisico op een later moment wordt afgebouwd. Hierdoor is er een grotere kans op een hogere pensioenuitkering.