Klanttevredenheid cijfer

Hersteladvies beleggingsverzekering

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u niet precies weet wat u met uw beleggingsverzekering moet doen. De koersresultaten en de hele discussie over woekerpolissen maken het u erg lastig. U heeft verschillende opties om te bepalen of u uw spaardoelen nog kunt bereiken. Wij helpen u graag bij het maken van een juiste keuze. Dit bieden wij u aan als hersteladvies.

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij door middel van beleggingen een kapitaal wordt opgebouwd. Hoe hoog het opgebouwde bedrag aan het einde van de looptijd is, hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Een beleggingsverzekering is niets anders dan een benaming voor een levensverzekering waarin niet wordt gespaard maar belegd.

Wat is hersteladvies?

Een hersteladvies is een advies aan een klant met een beleggingsverzekering en is er op gericht om de klant te adviseren of en hoe hij alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken. Heeft u een beleggingsverzekering dan kunt u namelijk geconfronteerd worden met een lagere opbrengst van uw beleggingsverzekering dan verwacht. Het vermogen dat u denkt op te bouwen voor bijvoorbeeld de aflossing van uw hypotheek, pensioenopbouw of een grote uitgave gaat u hierdoor niet halen.

Hersteladvies kan onder meer leiden tot de volgende uitkomsten:

 • Premieverlaging of premieverhoging.
 • Premievrijmaking.
 • Switchen van beleggingsfonds(en).
 • Afkopen van beleggingsverzekering. (Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.)
 • Overlijdensrisicodekking verlagen, verhogen of uit de verzekering halen.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid uit de verzekering halen.
 • Ongewijzigde voortzetting.

Hersteladvies spitst zich echter alleen toe op de oorspronkelijke beleggingsverzekering. Aanpassingen binnen deze polis behoren tot hersteladvies en zijn derhalve kosteloos. Een aantal zaken behoren echter expliciet niet tot hersteladvies en zijn dan ook niet kosteloos:

 • Advisering en marktvergelijking van een nieuw product of van een losse dekking. 
 • Administratieve werkzaamheden met betrekking tot het nieuwe product. 
 • Overleg of onderhandeling met verzekeraar over hoogte compensatie Woekerpolis(sen). 
 • Keuze voor een nieuwe hypotheekvorm.

Downloads en extra informatie


Wilt u hersteladvies?

U kunt hier het hersteladvies starten. Allereerst leest u de informatie over de dienstverlening voor hersteladvies beleggingsverzekeringen. Hierin leest u precies wat wij voor u doen. Daarna kunt u het hersteladvies beginnen. Het traject bestaat uit vier stappen:
 • U vult uw klant- en risicoprofiel(-en) in. Dit is een vragenlijst. U bent ongeveer 10 minuten bezig met het invullen van deze lijst.
 • Wij vragen uw polis informatie op bij uw verzekeringsmaatschappij.
 • Wij beoordelen hoe uw klant- en risicoprofiel samenhangen met de polis informatie.
 • Wij bellen u om u te helpen een juiste keuze te maken over uw beleggingsverzekering. U ontvangt deze resultaten ook per e-mail, zodat u ze op uw gemak kunt nalezen.

Kosten

Hersteladvies voor uw beleggingsverzekering is gratis. Zolang het gaat over uw 'oorspronkelijke' beleggingsverzekering betaalt u hier niet voor. Geeft u ons opdracht om meer te doen dan alleen het hersteladvies, dan betaalt u hier € 125,- per uur voor. Dit bedrag is exclusief eventuele BTW of assurantiebelasting en betreft een eenmalig verlaagd uurtarief voor de werkzaamheden naast het hersteladvies. Het standaard uurtarief bedraagt € 148,50 exclusief eventuele BTW of assurantiebelasting.

Samenwerking

IAK verzekeringen maakt samen met Meeùs deel uit van de Unirobe Meeùs Groep, onderdeel van AEGON. Om u met het hersteladvies zo goed mogelijk van dienst te zijn werken wij op dit punt volledig samen met Meeùs. Dit heeft wel als gevolg dat in een aantal uitingen alleen Meeùs wordt vermeld maar hiervoor dient u dan IAK Verzekeringen te lezen.

Downloads en extra informatie


Start hersteladvies

Om u met het hersteladvies zo goed mogelijk van dienst te zijn werken wij op dit punt volledig samen met Meeùs. Dit heeft wel als gevolg dat in een aantal uitingen alleen Meeùs wordt vermeld maar hiervoor dient u dan IAK Verzekeringen te lezen. Dit is ook van toepassing op de aanvraagmodule.

Belangrijke invulinstructie

In de aanvraagmodule wordt u gevraagd het polisnummer te vermelden waarop het hersteladvies betrekking heeft. Wij verzoeken u om het polisnummer altijd te beginnen met: “IAK”. Is uw polisnummer bijvoorbeeld: 123123 dan vermeld u in de aanvraagmodule: IAK123123. Start uw hersteladvies door op onderstaande link te klikken. Neem vervolgens de informatie over de dienstverlening voor hersteladvies beleggingsverzekeringen door. U weet zo precies wat wij voor u doen. Daarna vult u de vragenlijst (klant- en risicoprofiel) in.

Downloads en extra informatie


Twijfelt u of u een beleggingsverzekering hebt?

Welke beleggingsverzekeringen zijn er?

Hoe is de premie van de beleggingsverzekering opgebouwd?

Wat is een woekerpolis?

Meer veelgestelde vragen