Klanttevredenheid cijfer

Lijfrente opbouwen

U wilt straks genieten van een onbekommerde oude dag. Om aanvullende voorzieningen voor uw oude dag te treffen, kunt u zelf kapitaal opbouwen een lijfrenteverzekering af te sluiten.

Lijfrenten zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. De meest voorkomende zijn:

 • De tijdelijke lijfrente
  Bij een tijdelijke lijfrente kiest u voor een uitkering gedurende een afgesproken periode. Bijvoorbeeld van uw 65ste tot 70ste jaar.
 • De levenslange lijfrente
  Kiest u voor een levenslange lijfrente dan ontvangt u uw leven lang een uitkering. Deze uitkering kan worden toegepast op eenof twee levens. In het laatste geval gaat de uitkering na overlijden over op de achterblijvende partner.
 • De overbruggingslijfrente
  De overbruggingslijfrente komt steeds minder voor. Per 1 januari 2006 is de belastingaftrek voor de betaalde premie van deze van lijfrentevorm afgeschaft.
 • De nabestaandenlijfrente
  Dit is een periodieke uitkering aan uw nabestaanden, als u voor uw 65ste overlijdt.

Voor wie zijn deze lijfrenten?
Als u zelfstandig ondernemer bent, kunt u geen pensioen opbouwen. Het pensioen wordt namelijk aangezegd door een werkgever aan een werknemer. Er moet dus sprake zijn van een werknemer – werkgever relatie. Daarom kunt u als DGA wel pensioen opbouwen, want dan bent u in dienst van uw eigen onderneming. Ook voor veel artsen en medisch specialisten is een individuele lijfrenteverzekering een goede oplossing om te sparen voor de oude dag, als aanvulling op de verplichte pensioenregeling aangezien deze verplichte regeling minimaal is.

De premies voor lijfrenten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. De hoogte van het aftrekbare bedrag is onder andere afhankelijk van uw jaarruimte of investeringsruimte. IAK Verzekeringen kan voor u analyseren en berekenen of u in aanmerking komt voor deze extra aftrekmogelijkheden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u maximaal profiteert van de fiscale mogelijkheden.