Klanttevredenheid cijfer

Aanvullend pensioen

Wilt u eerder stoppen met werken? Of wilt u een flinke pensioenaanvulling? Natuurlijk wilt u straks genieten van een onbezorgde oude dag. Daarom is het belangrijk nu te weten wat u straks te besteden heeft en of aanvullende voorzieningen nodig zijn.

Het Nederlandse pensioenstelsel is opgebouwd volgens het driepijlersysteem. Dit houdt in dat uw inkomen na uw pensioen over het algemeen uit drie delen zal bestaan: AOW, ouderdomspensioen via uw werkgever en individuele aanvullende voorzieningen.


De AOW-uitkering

De eerste pijler is de AOW-uitkering. Iedereen die in Nederland woont, bouwt vanaf 15 jarige leeftijd AOW-rechten op. Voor ieder jaar dat u in Nederland woont, bouwt u 2% op. U ontvangt AOW vanaf uw 65ste. Als u altijd in Nederland heeft gewoond, heeft u dus 100% AOW-recht opgebouwd. De hoogte van de AOW is gebaseerd op het minimumloon en vormt dus in de meeste gevallen slechts een basis voor uw oudedagsvoorziening.


Het ouderdomspensioen

De tweede pijler is het ouderdomspensioen dat de meeste werknemers opbouwen via hun werkgever. Een werkgever kan voor zijn werknemers een (collectieve) pensioenvoorziening treffen. Als u met pensioen gaat komt deze pensioenvoorziening tot uitkering en vormt zo een aanvulling op de AOW.


De aanvullende voorzieningen

De derde pijler bestaat uit de aanvullende voorzieningen die u zelf treft om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken of uw pensioen verder aan te vullen. Voor deze aanvullende voorzieningen kunt u onder andere een lijfrenteverzekering afsluiten of kunt u een bankspaarrekening openen. Daarnaast kunt u gewoon zelf sparen op een spaarrekening of beleggingsrekening.

Aon heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van particuliere klanten op een breed en uiteenlopend financieel vlak. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.