Heeft uw woning of schuur een asbest dak?

De overheid gaat vanaf 1 januari 2024 asbestdaken verbieden. Asbestvezels verweren onder de invloed van weer en wind. Losse vezels leveren gevaar op voor de volksgezondheid. Hebt u een gebouw met een asbest dak? Dan bent u verplicht het asbest te laten verwijderen en het dak te vervangen door andere materialen.

Plaatsingsdatum: 27 juni 2018

Het verbod op asbesthoudende daken is nog niet definitief van kracht. Het wetsvoorstel wordt na de zomer behandeld. Maar dat er wettelijke maatregelen komen, staat vast.

In Nederland ligt nog zo’n 100 miljoen vierkante meter asbest op daken van agrarische bedrijven en ongeveer 20 miljoen vierkante meter op industriële gebouwen,  woonhuizen en schuurtjes. Het vervangen is best een lastige aangelegenheid. Eerst moet een inspectie plaatsvinden. Dat levert u een rapport op van een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf. Dat rapport hebt u nodig bij het aanvragen van de sloopvergunning. Dan pas kan het verwijderen, afvoeren en opslaan van het schadelijke materiaal starten. Daarna komt ook nog het plaatsen van een nieuw dak natuurlijk. Een uitgebreid stappenplan vindt u hier.

Het verwijderen van asbest kost € 8 tot € 14 per vierkante meter. Een nieuw dak van isolatieplaten kost tussen de € 20 en € 40 per vierkante meter. Voor het verwijderen van asbest daken heeft de overheid een subsidieregeling die loopt tot 31 december 2019: onder bepaalde voorwaarden kunt u een subsidie krijgen van € 4,50 per vierkante meter.

Wat gebeurt er als u schade hebt aan een asbest dak?

Door brand, hagel of storm kan uw asbest dak beschadigd raken. Ook is het denkbaar dat asbestdeeltjes daardoor op omliggende terreinen terecht komen.

Schade aan het dak zelf

De schadevergoeding gebeurt dan op basis van herstel met het goedkope asbestmateriaal, hoewel u het dak natuurlijk niet daarmee gaat vervangen. Vanwege het verbod gaat u vanzelfsprekend nieuwe (duurdere) materialen gebruiken.

Gebouwen zijn verzekerd op basis van herbouwwaarde, ervan uitgaande dat reparatie of herbouw plaats vindt. Als nu een asbest dak beschadigd raakt, is de vraag wat de schade is. U moet toch binnenkort het asbesthoudend dak vervangen. Bij een uitkering op basis van herbouwwaarde, komt u in een duidelijk betere positie, omdat u toch van het asbest dak af moest.

Bij zakelijke en agrarische risico’s heeft een aantal verzekeraars al maatregelen genomen door de schade aan een asbest dak niet meer op basis van herbouwwaarde te vergoeden, maar de schade-uitkering te verlagen met een afschrijving vanwege de ouderdom en slijtage van het asbestdak. Ook zijn er verzekeraars die niet verder gaan dan de dagwaarde van het dak.

Bij woonhuizen en bijbehorende schuurtjes en garages zijn ons nog geen dergelijke maatregelen bekend. De kans bestaat dat in de toekomst verzekeraars ook bij particuliere woningen de schadevergoeding aan een asbestdak gaan beperken. Als dat bij de IAK Woonhuisverzekering gebeurt, zullen wij u uiteraard informeren. Abonneer u op onze nieuwsbrief, als u dat nog niet hebt gedaan.

Opruimingskosten

Het begrip opruimingskosten laat zich het beste omschrijven als: kosten die na een verzekerde schade gemaakt worden voor het noodzakelijk opruimen, afbreken of vernietigen van delen van het woonhuis die zelf niet beschadigd zijn. Dat geldt alleen voor uw adres en de direct aangrenzende gebouwen of grond.

De IAK Woonhuisverzekering vergoedt na een verzekerde gebeurtenis deze kosten volledig, boven het verzekerd bedrag.

Saneringskosten

Als er asbestdeeltjes vrijkomen door een verzekerde gebeurtenis, kunnen die terecht komen buiten uw terrein, soms met gevaar voor de gezondheid van omwonenden tot gevolg. Om te bepalen of er sprake is van verontreiniging, is onderzoek nodig. Het isoleren en wegnemen van die verontreiniging moet dan op bevel van de overheid gebeuren. Dat alles valt onder saneringskosten.

De IAK Woonhuisverzekering vergoedt saneringskosten van uw adres en de direct aangrenzende stukken grond tot maximaal 20% van het verzekerd bedrag.

Klantbeoordeling IAK

Klantbeoordeling
Woonhuisverzekering

Beoordeling door klanten IAK