Collectieve korting

IAK heeft bijvoorbeeld met uw werkgever afspraken gemaakt over collectieve tarieven voor de verschillende verzekeringen binnen het Privé Pakket. Deze collectieve tarieven zijn soms wel 30% voordeliger dan de premie (exclusief poliskosten en assurantiebelasting) van de betreffende verzekering.

De collectieve tarieven kunnen per verzekering anders zijn.

Ter verduidelijking hebben wij een aantal praktijkvoorbeelden voor u uitgewerkt.

Bekijk de voorbeelden

Hebt u nog vragen of wilt u exact weten hoe uw persoonlijke premie er uit kan zien? Dat kan met één telefoontje. Neem hiervoor contact op met de medewerkers van onze klantenservice op nummer
(040) 261 18 21.