Klanttevredenheid cijfer

Advies FEHAC

Hoewel u uw keuze voor een oldtimerverzekering al snel zult baseren op de premie die u moet betalen, is het verstandig om ook naar de overige voorwaarden te kijken. De Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclubs (FEHAC) heeft een onderzoek gedaan naar waar oldtimerverzekeringen aan zouden moeten voldoen.


Bereken uw premie


Hieronder vindt u de acht eisen die de FEHAC heeft gedefinieerd.

  1. geen leeftijdsdiscriminatie van de verzekerde/bestuurder;
  2. acceptatie van taxatie door clubs;
  3. geen verplichte autoverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij;
  4. altijd-terug-garantie na een ongeval van het voertuig;
  5. goede regeling van cascoschade;
  6. vrije keuze van waar het voertuig hersteld wordt;
  7. het terugkrijgen van het voertuig na total-lossschade moet mogelijk zijn;
  8. geen beperkingen van de dekking tijdens toer-en regelmatigheidsritten.

Vooral wat betreft de twee laatste punten leggen oldtimerverzekeraars vaak beperkingen op. Uiteraard is de keuze voor een oldtimerverzekering een afweging van uw persoonlijke situatie.

(Bron: www.oldtimernederland.nl)


Voldoet de IAK Oldtimerverzekering aan deze eisen?

Onze polisvoorwaarden voldoen aan de meeste van deze eisen. Nummer 1 tot en met 6 zijn sowieso nooit een probleem. Aangaande punt 2: wij accepteren alleen taxatierapporten van FEHAC-erkende taxateurs. Punt 7 en 8 zullen we even toelichten:
Bij total-loss behoudt IAK zich het recht voor om het wrak over te dragen aan een door ons aangewezen partij, maar in de praktijk gaan we daar pragmatisch mee om.
Cascoschade die ontstaat tijdens toer- en regelmatigheidsritten die met toestemming van de bevoegde instanties worden gehouden, zijn gewoon verzekerd als de gemiddelde snelheid niet boven de 50 km per uur komt. Er is dan wel een eigen risico van 10% van de waarde van het voertuig.


Terug naar productinformatie oldtimer