Premies auto- en woonhuisverzekering gestegen

premieverhoging

De premies voor autoverzekeringen en woonhuisverzekeringen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Ook IAK komt er niet onderuit, maar de premies bij IAK stijgen minder dan gemiddeld in de markt. Hieronder vatten wij een aantal recente nieuwsberichten voor u samen.

Premiestijging autoverzekering

Een nieuwe WA-verzekering is medio 2016 bijna 20% duurder dan eind vorig jaar. Niet alleen de WA-premies gaan omhoog. Voor een beperkt-cascoverzekering betaalt u gemiddeld 15% meer. Een allriskverzekering is 9% in prijs verhoogd.

Premiestijging woonhuisverzekering

Woonhuisverzekeringen met de ruimst mogelijke all-riskdekking zijn het afgelopen jaar gemiddeld 12,5% duurder geworden. Bij verzekeringen met een extra uitgebreide dekking is de stijging slechts 4%. Een all-riskdekking is de ruimste dekking omdat die alle schades vergoedt die onverwacht zijn ontstaan. Alleen als de oorzaak expliciet is uitgesloten in de voorwaarden, is de schade niet verzekerd.

Waarom gaan de premies omhoog?

Er zijn een paar factoren die aanleiding geven voor de stijging van de verzekeringspremies.

Veel concurrentie in de markt

Er is veel concurrentie in de markt voor verzekeringen. Aanbieders concurreren met goede voorwaarden en lage premies. Bij autoverzekeringen ging die marktwerking zelfs zo ver dat alle verzekeraars samen in 2014 circa 300 miljoen meer aan schades hebben betaald dan ze aan premie hebben ontvangen, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Hogere schadebedragen bij autoschades

Bij autoverzekeringen zien we een daling van het aantal schadegevallen, maar juist een sterke stijging van het schadebedrag per schadegeval. In 2015 was het schadebedrag gemiddeld € 1.900,- ten opzichte van € 1.360,- in 2010.

De reparatiekosten stijgen vooral doordat een auto tegenwoordig voorzien is van allerlei apparatuur. Een achterbumper zit nu bijvoorbeeld vaak vol met sensoren of cameraatjes.

Toenemend aantal waterschades aan woningen

We hebben de laatste jaren steeds vaker te maken met extreem weer. Dat uit zich in hittegolven maar ook in extreme hoosbuien en hagelbuien. Weerrecords worden keer op keer gebroken. Helaas krijgen verzekeraars ook te maken met een recordaantal schademeldingen: daklekkages, hagelschade, volgelopen kelders en schade door smeltende sneeuw hebben gezorgd voor een hogere schadelast.

Wat doet IAK

Ook IAK komt er niet onderuit: binnenkort ontvangen onze verzekerden persoonlijk bericht over de nieuwe premies van het IAK Privé Pakket. Het goede nieuws is dat we erin zijn geslaagd om de verhoging ver onder het gemiddelde van de markt te houden.

Autoverzekering

Wij verhogen vanaf 1 januari 2017 de premie gemiddeld met 13,12%. Het gemiddelde in de markt is 20%.

Woonhuisverzekering

Wij hebben in 2016 onze premies verhoogd met 10%. Onze woonhuisverzekering is een all-riskverzekering. De gemiddelde premieverhoging op all-risk woonhuisverzekeringen is 12,5%. Veel aanbieders verhogen hun premies ieder jaar. IAK heeft dat vorig jaar niet gedaan.