Controle over uw data: nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei geldt er een nieuwe Europese privacywet. Door deze nieuwe wet krijgt u meer zeggenschap over wat er met uw gegevens gebeurt. Dat is belangrijk, want we delen soms bewust maar vaak onbewust steeds meer informatie over onszelf.

Plaatsingsdatum: 13 maart 2018

Waarom nieuwe privacyregels?

De huidige wet voldeed niet meer aan de eisen van deze digitale tijd. De nieuwe wet is daarom aangepast aan het digitale tijdperk. Deze nieuwe privacywet zorgt ervoor dat uw gegevens beter worden beschermd. Organisaties krijgen meer verplichtingen en moeten in heldere taal uitleggen welke gegevens ze gebruiken. U krijgt dus meer en sterkere privacy rechten.

Gegevens inzien en overzetten

Door de nieuwe privacywet hebben organisaties een stevige informatieplicht. Dat betekent dat zij u duidelijk moeten informeren over wat zij met uw persoonsgegevens doen. Vaak gebeurt dit via een online privacy statement. Zo’n online statement moet voor u makkelijk te begrijpen zijn en uitleggen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Alleen dan kunt u bepalen of u uw persoonsgegevens wel met die organisatie wilt delen. Daarnaast moeten bedrijven registreren waar u toestemming voor hebt gegeven. Informatie over welke van uw gegevens bij een organisatie bekend zijn, kunt u vanaf eind mei kosteloos opvragen.

Waar kunt u zelf op letten?

U kunt zelf al beter controle houden over wat organisaties van u weten door bijvoorbeeld:

  • apps, games en websites niet zomaar toestemming te geven om bij uw informatie te kunnen; u kunt al veel persoonsgegevens beschermen door de juiste instellingen te gebruiken; 
  • uw privacy-instellingen op uw telefoon aan te passen, zoals het delen van locatiegegevens; 
  • u bewust te zijn van uw digitale voetspoor, want alles wat u op internet doet beïnvloedt de informatie die u te zien krijgt;
  • gebruik te maken van uw privacy rechten, zoals (in veel gevallen) het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen.

Wilt u nog meer informatie? Bekijk dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over de controle op uw data.