Belt u de zorg- of reisverzekeraar?

buitenlands ziekenhuis

De vakantie staat voor de deur, we gaan weer massaal de landsgrenzen over. Als u onverwacht zorg nodig hebt in het buitenland, kunt u een beroep doen op uw zorgverzekeraar of uw reisverzekeraar (als u de module geneeskundige kosten hebt meeverzekerd). Met welke alarmcentrale neemt u contact op?

Zorgkosten in het buitenland

In sommige gevallen biedt uw Nederlandse zorgverzekering dekking voor medische kosten in het buitenland. Dat is afhankelijk van het land waar u verblijft en welk aanvullend zorgpakket u hebt. De reisverzekering biedt een aanvullende dekking voor medische kosten.

Als u met spoed medische zorg of hulp nodig hebt, wilt u zich niet afvragen welke verzekering u moet aanspreken. Verzekeraars moeten eerst en vooral organiseren dat u snel en goed geholpen kunt worden, en later regelen zij onderling wie welk deel van de medische kosten vergoedt. Daarom hebben de verzekeraars hierover samen afspraken gemaakt en vastgelegd in het Convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen:

  • U belt de alarmcentrale van uw zorg- of reisverzekeraar. De verzekeraar waarvan u de alarmcentrale belt, zorgt voor hulp en geeft garanties af aan hulp- of zorgverleners.
  • De verzekeraar die u benadert, regelt dat de gemaakte kosten worden betaald. Is een deel verzekerd bij de andere verzekeraar? Dan regelen de verzekeraars dit onderling.

Volgt uw verzekeraar de afspraken in het convenant ook?

Op de website van het Verbond van Verzekeraars kunt u zien of uw reis- en/of zorgverzekeraar het convenant ook heeft getekend.
Staat uw verzekeraar niet in de lijst? Neem dan vooraf even contact op met die reis- en/of zorgverzekeraar en vraag wat zij in zo’n geval doen. Zo weet u van tevoren wat te doen als u onverwacht spoedeisende hulp nodig hebt in het buitenland.

Hebt u vragen over zorgkosten in het buitenland?

Neem dan contact op met onze klantenservice via (040) 261 18 88 of bezoek onze buitenlandpagina voor meer informatie.