Mijn IAK auto

Doe het zelf met Mijn IAK

Uw Voordelen
 • Uw polis bekijken
 • Uw polis wijzigen
 • Een schade melden

Ga naar Mijn IAK

Klanttevredenheid cijfer

Klantbeoordeling
Kostbaarhedenverzekering

Een eerlijke verzekering voor uw kostbare bezittingen

Hebt u persoonlijke waardevolle spullen die u regelmatig meeneemt als u buiten de deur gaat? Of hebt u thuis kostbare sieraden of andere waardevolle spullen waar u extra zuinig op bent? Dan is het verstandig om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten, want met de inboedelverzekering zijn uw kostbare bezittingen maar beperkt verzekerd.

Deze verzekering is onderdeel van het IAK Privé Pakket.


Bereken uw premie


Voordelen kostbaarhedenverzekering

 • Dekking voor bijna alle plotselinge gebeurtenissen.
 • Ook buitenshuis dekking voor sieraden en muziekinstrumenten.
 • Volledige vergoeding bij gedeeltelijke schade aan stellen/verzamelingen.
 • Pakketkorting tot 12,5%.

Meer informatie over deze voordelen

Hier leest u welke dekkingskeuzes u hebt op onze kostbaarhedenverzekering. Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent? Bekijk dan de polisvoorwaarden. Deze vindt u onder Downloads.

Keuze dekking kostbaarhedenverzekering

Verzekerbare voorwerpen

Op onze kostbaarhedenverzekering kunt u de volgende kostbare bezittingen verzekeren:

 • Sieraden
 • Bont
 • Schilderijen, kunst- en antiekverzamelingen
 • Muziekinstrumenten
 • Medische apparatuur of medische hulpmiddelen

Andere kostbaarheden zoals foto- en video-apparatuur, electronische en audio-apparatuur kunnen wij niet op de kostbaarhedenverzekering verzekeren. Neem daarvoor contact op met de klantenservice.

Per voorwerp kunt u maximaal € 25.000,- verzekeren. In totaal mag het verzekerd bedrag niet hoger zijn dan € 100.000,-. Vereisten voor het verzekeren van kostbare sieraden

Sieraden met een waarde vanaf € 4.500,- moet u om de drie jaar laten controleren en eventueel laten herstellen door een juwelier of andere deskundige.

Is de totale waarde van de verzekerde sieraden hoger dan € 25.000,-? Dan moet u de sieraden in uw woning opbergen in een verankerde afgesloten kluis als er niemand thuis is.

Bewijs van de waarde van de kostbaarheden

Als u kostbaarheden bij ons wilt verzekeren, moet u kunnen aantonen wat de waarde ervan is. Dit doet u met een aankoopnota of taxatierapport van een registertaxateur (vind hier een registertaxateur) of een erkend taxateur (vind hier een erkend taxateur). Die nota of dat rapport mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Bij een schade moet u ons de aankoopnota of het taxatierapport kunnen laten zien.

Dekking kunstvoorwerpen

Voor schilderijen, kunst- en antiekverzamelingen bent u niet over de hele wereld verzekerd. Deze spullen zijn alleen verzekerd in uw eigen woning of als ze hersteld moeten worden: tijdens vervoer naar en van de hersteller, en tijdens het verblijf daar zijn ze alleen verzekerd tegen diefstal na inbraak.

Maak foto's

Als u foto’s maakt van uw waardevolle voorwerpen of er merktekens op aanbrengt, dan kan de politie uw spullen makkelijker opsporen. Worden ze teruggevonden, dan weten zij dat ze van u zijn.

Wanneer is het slim om een kostbaarhedenverzekering te nemen?

Welke zaken kan ik verzekeren als kostbaarheden?

Kan ik ook mijn laptop, mobiel of tablet verzekeren op de kostbaarhedenverzekering?

Wat heeft IAK nodig om mijn kostbaarheden te kunnen verzekeren?

Zijn mijn kostbaarheden ook buitenshuis verzekerd?