Voordelen camperverzekering

Onze camperverzekering biedt een aantal voordelen. U krijgt bijvoorbeeld premiekorting als u kiest voor een eigen risico, en u kunt de inboedel en luifel meeverzekeren. Hieronder ziet u een kort overzicht van alle voordelen.

voordeelBetrouwbare hulpverlening
voordeelPremiekorting bij vrijwillig eigen risico
voordeelTijdelijk schorsen mogelijk
Uitgebreide noodhulpverlening meeverzekerd

Als er iets gebeurt, kunt u rekenen op deskundige hulp bij noodzakelijke reparaties, vervangend vakantieverblijf of het vervoeren van de camper naar huis.

In Nederland

Kan uw camper niet meer kan rijden door een ongeval? Of kunt u door het ongeval de camper niet meer besturen, en kan niemand het overnemen? Dan zorgen wij dat uw camper snel bij een vertrouwd herstelbedrijf terechtkomt. Ook zorgen wij dat u en uw passagiers veilig thuiskomen.

In het buitenland

Buiten Nederland kunt u niet alleen bij een ongeval maar ook bij pech rekenen op onze noodhulp, als het langer dan twee werkdagen duurt om de camper rijklaar te maken. In overleg met u kiezen we voor de beste oplossing in de gegeven situatie: we brengen uw camper en passagiers terug naar huis, of we laten de camper ter plaatse herstellen en vergoeden uw noodzakelijke extra reis- en verblijfkosten, zodat u de reis kunt vervolgen.

Huurkosten vervangende camper

Wij vergoeden de huurkosten van een vervangende camper als er binnen één maand voor uw reis naar het buitenland iets gebeurt waarvoor u verzekerd bent waardoor de camper niet bruikbaar is. Met als voorwaarde dat u verzekerd bent voor schade aan de camper (dus WA + Beperkt Casco of WA + Volledig casco) en de camper nog geen vijf jaar oud is.

Dit doen wij voor maximaal € 125,- per dag en € 1.250,- per gebeurtenis.

Premiekorting bij hoger eigen risico

Standaard hebt u voor alle schades aan uw eigen camper een eigen risico van € 135,-. U kunt dat eigen risico verhogen naar € 250,- of € 500,- of € 750,- waardoor u premiekorting krijgt van respectievelijk 10%, 20% of 30%. Dat vrijwillig eigen risico geldt dan alleen voor schades die verzekerd zijn bij een volledig cascodekking. Dus niet voor diefstal, (poging tot) inbraak, joyriding, storm, hagel, ruitbreuk, brand, blikseminslag en botsing met loslopende dieren.

Inboedel en luifel mee te verzekeren

U kunt de inboedel en de (zonne-)luifel van uw camper meeverzekeren tot maximaal € 25.000,-. In dat geval zijn ze verzekerd voor schade of verlies door brand, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, storm, hagel, overstroming, vallend gesteente en instorting.

Tijdelijke schorsing van de dekking mogelijk

Als u de camper langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Wij laten dan de verzekeringsdekking vervallen. Tijdens die periode hoeft u vanzelfsprekend geen premie te betalen.

Pakketkorting tot 12,5%

De camperverzekering hoort bij de categorie Verkeer van het IAK Privé Pakket. Hebt u verzekeringen in meerdere categorieën van het IAK Privé Pakket? Dan krijgt u pakketkorting. Hoe meer categorieën, hoe meer pakketkorting. Hebt u ook nog een IAK Zorgverzekering? Dan kan uw pakketkorting zelfs oplopen tot 12,5%. Lees meer over de opbouw van de pakketkorting.

Service en Contact

Klantbeoordeling IAK
Beoordeling door klanten IAK