Mijn IAK auto

Doe het zelf met Mijn IAK

Uw Voordelen
 • Uw polis bekijken
 • Uw polis wijzigen
 • Een schade melden

Ga naar Mijn IAK

Goed verzekerd op weg met onze brommerverzekering

Bij IAK kunt u niet alleen uw bromfiets verzekeren, maar ook uw snorfiets, invalidenvoertuig of fiets met hulpmotor. U kiest de dekking die bij u past, tegen een voordelige premie.

Deze verzekering is onderdeel van het IAK Privé Pakket.


Bereken uw premie


Voordelen bromfietsverzekering

 • Hoge instapkorting.
 • Gunstige nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling.
 • Schade aan kleding en helm meeverzekerd.
 • Schadevrije jaren mee te nemen naar onze autoverzekering of motorverzekering.
 • Pakketkorting tot 12,5%.
Meer informatie over deze voordelen

Hier leest u welke dekkingskeuzes u hebt en welke uitbreidingen u kunt meeverzekeren op onze brommerverzekering. Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent? Bekijk dan de polisvoorwaarden. Deze vindt u onder Downloads.

Keuze uit dekking bromfietsverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u bij anderen veroorzaakt met uw bromfiets en waarvoor u aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor schade aan zaken van anderen en voor letselschade aan anderen dan de bestuurder. Vooral de kosten voor letselschade kunnen hoog oplopen. Deze verzekering is verplicht.

WA + Diefstal

Naast de WA-dekking bent u met deze dekking ook verzekerd voor bijvoorbeeld diefstal van uw bromfiets of onderdelen, verduistering, inbraak of joyriding. Maar ook voor brand, ontploffing, blikseminslag, storm, hagel en vallend gesteente.

Schade aan uw bromfiets door uw eigen schuld of schade die veroorzaakt is door andere weggebruikers, is niet verzekerd. Wilt u ook daarvoor dekking hebben? Dan kunt u kiezen voor de dekking WA + Diefstal + Aanrijding.

WA + Diefstal + Aanrijding

Naast de WA-dekking en de gebeurtenissen die onder WA + Diefstal zijn verzekerd, biedt deze brommerverzekering ook dekking voor schade aan uw eigen brommer:

 • die u zelf veroorzaakt door botsing, omslaan, slippen enzovoort;
 • die iemand anders veroorzaakt door aanrijding of vandalisme;
 • door een ongeval door slijtage of constructiefouten.

Premievoordeel door verhogen eigen risico

Voor een bromfiets of snorfiets hebt u voor alle schades aan uw eigen voertuig een eigen risico van € 125,-. Als u kiest voor een eigen risico van € 350, dan levert u dat premievoordeel op. U kunt er ook voor kiezen het eigen risico af te kopen. U betaalt dan wat meer premie, maar u hebt dan geen standaard eigen risico.

Een fiets met hulpmotor heeft een eigen risico van € 20,-.

Accessoires

Hebt u accessoires laten aanbrengen die niet bij de standaarduitvoering horen? Deze kunt u meeverzekeren voor het bedrag waarvoor u ze hebt aangeschaft.

Uitbreidingen

Pechhulp

Als u WA + Diefstal of WA + Diefstal + Aanrijding kiest, kunt u ook de pechhulpdekking kiezen. Daarmee bent u in Nederland vanaf 1 kilometer van uw woonadres verzekerd van hulp als uw bromfiets uitvalt door een mechanisch probleem. U hebt drie keer per jaar recht op hulp. Deze dekking wordt uitgevoerd door onze alarmcentrale.

Ongevallen opzittendenverzekering

Met deze verzekering krijgen u en uw passagiers vaste bedragen vergoed voor blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Het maakt niet uit wie de veroorzaker is van het ongeval.

Rechtsbijstand

Het is mogelijk dat u na een aanrijding het niet eens bent over de schuldvraag. Als u rechtsbijstand meeverzekert, dan hoeft u zo’n conflict niet zelf op te lossen. Onze ervaren juristen doen hun best de schade aan uw bromfiets en eventueel letselschade te verhalen. Rechtsbijstand is een belangrijke uitbreiding als u hebt gekozen voor een WA of WA + Diefstal verzekering. Daarbij is immers aanrijdingsschade aan uw eigen brommer niet verzekerd.

Diefstalpreventie nodig

Wordt uw voertuig beschadigd door (poging tot) diefstal of joyriding buiten een afgesloten ruimte? Dan bent u alleen verzekerd als u het voertuig op slot hebt gezet met een slot dat is goedgekeurd door ART. Voor brom- en snorfietsen is minimaal categorie 3 vereist. Voor een fiets met hulpmotor minimaal categorie 2. Op de website van stichting ART ziet u welke sloten aan deze eisen voldoen.

U krijgt 10% korting op de diefstalpremie als uw bromfiets of snorfiets een goedgekeurd slot met een voertuigvolgsysteem heeft.

Lagere vergoeding als u de schade niet laat repareren

Laat u een verzekerde schade aan uw voertuig niet repareren? Dan betalen wij maximaal 50% van de reparatiekosten. We houden dan ook 50% van het eigen risico in.

Minder dekking bij uitlenen aan een jonge bestuurder

Voor regelmatig bestuurders jonger dan 25 jaar is de verzekering duurder dan voor bestuurders vanaf 25 jaar oud. Bent u zelf 25 jaar of ouder en leent u het voertuig uit aan iemand die jonger is dan 25 jaar, dan beperken wij de vergoeding voor schade aan uw eigen voertuig. We vergoeden dan op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die eigenlijk verschuldigd is. Als u een jonge bestuurder wilt verzekeren, dan moet u die opgeven als regelmatig bestuurder.

Geen bromfietsverzekering nodig voor fiets met trapondersteuning

Op een fiets met hulpmotor hoeft u niet mee te trappen. Voor de wet is dat een bromfiets, en dus te verzekeren op onze bromfietsverzekering. Op een fiets met trapondersteuning moet u wel altijd blijven meetrappen, daarom is het een normale fiets. Daarvoor hebt u geen WA-(bromfiets)verzekering nodig. Eventuele schade aan anderen is op uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) meeverzekerd. Als u deze fiets tegen schade of diefstal wilt verzekeren, dan sluit u daarvoor een gewone fietsverzekering af.

Is de bromfiets verzekerd als mijn kinderen erop rijden?

Ik ga mijn bromfiets verkopen. Kan ik de verzekering beeïndigen?

Moet mijn bromfiets een ART-slot hebben?

Mag ik ook mijn vriend(in) op de bromfiets laten rijden?